Systematiska övergrepp mot kvinnor i Afghanistan

Amnesty: Våldtäkter, bortföranden och tvångsäktenskap dagliga hot

RELATIONER

Våld mot flickor och kvinnor genomsyrar hela det afghanska samhället.

Det säger Amnesty International, som i dag släpper en rapport om problemen.

I dag riskerar flickor och kvinnor i Afghanistan dagligen att bli våltagna, bortförda, tvingas in i äktenskap eller helt enkelt användas som betalning i bytes- eller skuldaffärer. Det har förekommit att kvinnor begått självmord för att undgå ett tvångsäktenskap. Övergreppen är allmänt accepterade och i de fall som de anmäls så utreder inte myndigheterna rutinmässigt. Ytterst få anmälningar leder till åtal.

Den nattsvarta bilden målar Amnesty International upp i sin rapport om kvinnors situation i Afghanistan. Organisationen beskriver också hur kvinnor som försöker bryta mot de religiösa och traditionella normer som präglar hela samhället ibland behandlas som brottslingar och sätts i fängelse.

Biståndsgivare kan trycka på

– Vi vill understryka att de afghanska myndigheterna har en skyldighet att inte begå brott mot de mänskliga rättigheterna och att skydda kvinnor som utsätts för övergrepp, inte bara av myndighetspersoner utan också av privatpersoner och grupper i samhället, säger Amnesty i ett pressmeddelande.

Amnesty uppmanar nu biståndsgivare att trycka på den afghanska regeringen för att den ska få ett slut på övergreppen mot flickor och kvinnor, och genomföra reformer som gör kvinnornas situation bättre.

Anna Andersson