Utländska kvinnor får göra abort i Sverige

Utredning föreslår ändrad abortlag

RELATIONER

Abortlagen bör ändras så att en utländsk kvinna ska kunna göra abort i Sverige enligt samma regler som en svensk kvinna. Det föreslår en statlig utredning om utländska aborter i Sverige.

Enligt dagens lag få abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd.

Enligt utredningen ska en utländsk kvinna också enligt abortlagens bestämmelser erbjudas stödsamtal både före och efter aborten.

Läs också

TT