Utländska kvinnor får göra abort i Sverige

– men får betala själva

RELATIONER

Även kvinnor från länder utanför EU och från EU-länder där aborter är olagliga ska kunna göra abort i Sverige, föreslår en ny utredning.

Kvinnorna måste dock betala för ingreppet själva och sannolikt kommer bara ett fåtal att utnyttja möjligheten.

Den svenska abortlagen sågs av många som ett föredöme när den kom 1974. Lagen ger dock bara svenska medborgare rätt till abort och undantag får bara göras efter en prövnings av Socialstyrelsens rättsliga råd. Enligt gällande praxis har även asylsökande kvinnor i Sverige samma rätt, och efter EU-inträdet har den svenska lagen hamnat i konflikt med EU-fördraget som ger medborgarna rätt till vård i vilket medlemsland som helst.

Flera riksdagsmotioner de senaste åren har därför krävt att den svenska abortlagen ändras. Enligt en utredning som presenterades på måndagen görs det enklast genom att stycket som kräver svenskt medborgarskap stryks.

– Det här är ingen stor kontroversiell fråga. Diskussioner pågår i varje EU-land och vi ser inget skäl till varför inte Sverige skulle vara pådrivande och gå före och ändra lagen, säger utredaren, landshövding Eva Eriksson.

Får betala själva

Efter lagändringen, som föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet nästa år, blir det möjligt för EU-medborgare att komma till Sverige för en abort och för kostnaden står respektive lands sjukförsäkring. Även kvinnor från övriga länder och från EU-länder som inte tillåter aborter kan få ingreppet gjort här, men i de fallen måste kvinnorna stå för vårdkostnaderna själva.

Det har tidigare funnits farhågor om att antalet aborter skulle öka kraftigt efter en lagändring, men enligt utredningen finns det inget som tyder på det. I Danmark ändrades lagstiftningen på motsvarande sätt förra året och färsk statistik visar till och med att antalet aborter minskat. Erfarenheterna visar att kvinnor från länder där aborter är förbjudna väljer att göra ingreppet i något grannland. Det skulle möjligtvis peka att polska kvinnor skulle utnyttja möjligheten att komma till Sverige, men enligt Eva Eriksson talar bland annat kostnaderna mot det.

– En illegal abort i Polen kostar mindre än en legal i Sverige, påpekar hon.

Björn Ewenfeldt/TT