Så ska fler våga anmäla sexbrott

Ny utredning läggs fram idag

RELATIONER

Sexuella övergrepp hör till de mest kränkande och traumatiserande brott som människor utsätts för.

Det anser jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som på tisdagen överlämnar Sexualbrottsofferutredningen till regeringen.

Han föreslår en rad åtgärder som ska få fler att anmäla sexualbrott.

Studier visar att flertalet offer avstår från att anmäla övergreppen. Om det beror på att de räknar med att bli illa bemötta eller inte tror att anmälan leder till något resultat så är det alarmerande underbetyg åt en rättsstat, framför Claes Borgström på Dagens Nyheters debattsida.

Han föreslår ett nationellt samverkansprogram för myndigheter och organisationer som möter brottsoffren. Han vill också att särskilda, dygnetruntöppna enheter ska inrättas inom hälso- och sjukvården för att ta hand om de drabbade.

Ett annat förslag i utredningen är att den som utsatt för sexualbrott redan före en eventuell polisanmälan ska få rätt till två timmars kostnadsfri rådgivning av advokat.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM