Så ska fler våga anmäla sexbrott

Ny utredning lades fram idag

RELATIONER

Två timmars gratis rådgivning av advokat. Specialenheter för sexualbrottsoffer inom hälso- och sjukvård. Snabbare förundersökningar med tidigt advokatstöd till offret.

Så lyder några av förslagen från sexualbrottsofferutredningen. Justitieminister Thomas Bodström är positiv.

– De här förslagen tillsammans med de lagändringar som träder i kraft vid årsskiftet om ett utvidgat DNA-register och bättre rättsintyg kommer att leda till att fler skyldiga döms och fler kvinnor få upprättelse, sade Bodström till TT efter en presskonferens i Rosenbad på tisdagen.

Advokat tidigt

Kort före pressmötet hade utredaren, jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, lämnat över Sexualbrottsofferutredningen. Mot bakgrund av att få sexualbrott anmäls – enligt Borgström kanske bara vart femte – föreslås bland annat speciella vårdenheter över hela Sverige som ska ha öppet dygnet runt, liknande den som öppnats på Södersjukhuset i Stockholm. Hur många som behövs kunde Borgström inte säga, men alla ska ha ”rimligt avstånd” till en enhet.

Den fria advokatrådgivningen behövs, många tvekar annars att anmäla eftersom de inte vet vad som sker efter själva anmälan. Borgström vill också att brottsoffret får ett målsägandebiträde i form av en advokat redan när en förundersökning inleds, något Bodström är positiv till.

– Jag kommer att se till att de förslagen genomförs, sade han.

Snöbollseffekt

I utredningen föreslås också ett nationellt samverkansprogram för myndigheter och organisationer som möter sexualbrottsoffer, vidareutbildning för personal samt att handläggningarna vid förundersökningar och rättegång skyndas på. Ett effekt av ett ökat antal anmälningar kan bli fler lagföringar.

– Bättre utredningsunderlag kommer att finnas. Det blir en slags snöbollseffekt, sade Borgström.

Vid pressmötet underströk justitieministern vikten av att påverka attityder hos unga.

– Det vill jag arbeta vidare med genom skolan och idrotten, sade han.

TT: Ditt budskap till sexualbrottsoffer?

– Att det är viktigt att de anmäler och får den hjälp de har rätt till – och att de också får det stöd som behövs.

Sexuella våldsbrott

Antalet anmälda våldtäkter (inklusive grov våldtäkt) i Sverige:

Christina Magnergård Bjers/TT