Jämställdhets-grälar ni?

Kvinna, var med i Aftonbladets mini-enkät

RELATIONER

Att leva jämställt är inte alltid så lätt.

Du kvinna som lever tillsammans med en man – hamnar du ofta i bråk för att ni inte lever jämställt nog? Svara på frågorna nedan.

Katarina Sternudd