Använd Systembolagets vinst mot kvinnovåldet

Nytt utspel från fi

RELATIONER

Feministiskt initiativ (FI) vill använda Systembolagets vinster till folkbildning om mäns våld mot kvinnor.

– Det är uppenbart att många saknar kunskap, säger talespersonen Gudrun Schyman.

En ny WHO-studie visar att den främsta bidragande faktorn till kvinnors ohälsa i världen är det våld de utsätts för av sina partners. Våldet mot kvinnor är ett utbrett och svårt samhällsproblem även i Sverige, framhåller FI i en lägesrapport som presenterades på torsdagen.

Folkhälsoinstitutets rapport från i år visar bland annat att var sjätte förvärvsarbetande kvinna i Sverige utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen det senaste året. 12 procent har upplevt våld i en parrelation och 22 procent av kvinnor mellan 18 och 24 år har upplevt våld från någon man.

Förra året anmäldes närmare 23000 fall av våld mot kvinnor. 10419 sexualbrott anmäldes.

Politisk fråga

För att råda bot på detta måste frågan om våld mot kvinnor lyftas upp på den politiska dagordningen och kunskapen om det spridas, enligt FI.

– Många kommunpolitiker ser det fortfarande som en icke prioriterad fråga och tror att det handlar om sociala problem och inte politiska, sade Gudrun Schyman vid en presskonferens i Stockholm.

FI föreslår bland annat en femårig folkbildningsinsats om mäns våld mot kvinnor. Den ska finansieras med intäkter från alkoholförsäljningen och framför allt riktas till människor som i sitt arbete har uppdraget att motverka och hantera mäns våld mot kvinnor. Förebyggande åtgärder och hjälp till män som slår ska innefatta ett könsmaktsperspektiv.

Skärpt lag

Socialtjänstlagen måste skärpas så att utsatta kvinnor och barn inte bara bör utan ska ha tillgång till hjälp. Kommuner som inte tar det ansvaret ska utsättas för sanktioner, oklart vilka. Jämställdhetsombudsmannen föreslås få tillsynsansvaret för att kommunerna sköter sig.

Barnens rättssäkerhet i familjer med våld ska stärkas genom att barnen ska ses som brottsoffer och faderns lämplighet som vårdnadshavare ska omprövas.

Staten ska ta ansvar för att särskilda resursjourer för de mest utsatta kvinnorna inrättas. FI vill också att regeringen tillsätter en utredning som beräknar de ekonomiska kostnaderna för mäns våld mot kvinnor.

Owe Nilsson/TT