Våld mot kvinnor – ett folkhälsoproblem

FN: Det finns i alla länder och samhällsgrupper

1 av 2
Artisten Pernilla Wahlgren spelade in exmaken Emilio Ingrossos mordhot på band - och kontaktade polisen.
RELATIONER

Självmord

Missfall

Spridning av HIV

Nu varnar FN för att våld mot kvinnor i hemmet är ett gigantiskt hälsoproblem – i hela världen.

– Det är det mest brutala uttrycket för kvinnoförtryck som finns, säger Eva Wallstam, ansvarig för jämställdhetsfrågor i FNs hälsoorganisation, WHO.

En undersökning som WHO har gjort i tio länder visar att mellan 15 och 70 procent av kvinnorna någon gång blivit misshandlade fysiskt eller sexuellt av en partner. Störst risk att våldtas eller misshandlas av sin man är det för unga kvinnor i fattiga jordbruksområden. Ju högre utbildning, status och möjlighet att påverka sitt liv, desto mindre risk är det att drabbas av våldet.

Finns i alla samhällsgrupper

Totalt ingick 24.000 kvinnor i undersökningen. Sverige finns inte med, men annan forskning visar att ungefär var tredje svensk kvinna blivit utsatt för våld av en tidigare make eller sambo.

– Våld mot kvinnor i hemmet finns i alla samhällsgrupper och i alla länder. Det är också en dold kostnad för hälsovården, eftersom de flesta kvinnor inte berättar vad de varit med om när de söker hjälp, säger Eva Wallstam.

Och våldet påverkar kvinnorna på fler sätt än ”enbart” de omedelbara fysiska skadorna. Yrsel, koncentrationssvårigheter, minskad rörelseförmåga, depressioner och självmordsförsök är exempel på långvariga effekter.

Vill inte använda kondom

Mellan 5 och 28 procent av kvinnorna hade blivit misshandlade under pågående graviditet. Oftast av barnets egen pappa. Resultatet av misshandeln var många gånger oönskade missfall.

En särskilt allvarlig konsekvens av våldet som WHO pekar på är den ökade risken för spridning av HIV/Aids.

– Många misshandlande män vill inte använda kondom. Kvinnorna vågar inte ställa krav av rädsla för våldet, säger Eva Wallstam.

Så kan våldet stoppas

Om undersökningen

Katarina Sternudd