”Könskvotering behövs inte”

Ny rapport: Fler kvinnor väljer chefskarriär

RELATIONER

Könskvotering för att få kvinnliga styrelseledamöter i företagen behövs inte, hävdar en rapport från Svenskt Näringsliv på tisdagen.

Anledningen är att allt fler kvinnor väljer chefskarriären, visar rapporten ”Luckor i glastaket”, gjord av Svenskt näringsliv, skriver Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Till grunden för förändringen ligger kvinnors utbildningsval och karriärval.

– Det påverkar deras möjligheter att komma i fråga för chefsbefattningar vilket man också kan se i statistiken, säger en av rapportens författare, Krister B Andersson.

Fler kvinnliga ingenjörer

Fler kvinnliga civilekonomer och civilingenjörer har lett till en ökad andel kvinnliga chefer, visar Anderssons och kollegan Håkan Erikssons rapport.

Statistiken de använt i sin undersökning kommer från Civilingenjörsförbundet och från Svenskt Näringslivs löpande undersökning av 60000 företag med en och en halv miljon anställda.

Andelen kvinnliga civilingenjörer har ökat från 20 till 30 procent de senaste tio åren. Andelen kvinnliga elever vid Handelshögskolan i Stockholm har samtidigt ökat från 30 till 36 procent. Det är de utbildningar som är vanligast i vd-positioner, säger Andersson.

TT