– Så får vi unga flickor att sluta skära sig

M-kvinnorna lägger fram åtgärdsprogram

RELATIONER

Ingen ung människa i Sverige ska skada sig själv. De ska få den hjälp de behöver innan det har gått så långt.

Det är Moderatkvinnornas vision, som de presenterar i en rapport i dag.

Cirka 7 procent av svenska tonåringar, de flesta flickor, skadar medvetet sig själva på olika sätt. Det kan till exempel vara att de skär sig i armarna med rakblad, att de bränner sig med cigaretter, eller medvetet infekterar sår redan de har.

Det skriver Moderatkvinnorna i en rapport de presenterar i dag.

– Detta är något som ökar och som vi står handfallna inför, säger Magdalena Andersson, ordförande i Moderatkvinnorna.

– Vi bestämde oss för att göra den här rapporten för ett par år sen, sedan vi från många håll fått signaler om hur svårt det är att vara ung tjej idag.

Lite forskning

Moderatkvinnorna har gått igenom den forskning som finns på området, och konstaterar att man vet för lite om orsakerna bakom.

– Men vi ser att ett tryggt barn med gott självförtroende, som går till skolan varje dag utan att ha någon klump i magen, löper liten risk att börja skada sig själv. Det är upp till oss vuxna att hjälpa barnen att må bra.

För att uppnå detta presenterar Moderatkvinnorna ett åtgärdsprogram, där den viktigaste punkten är en nollvision: inget ung flicka eller pojke ska skada sig själv.

Måste anmäla

Några av de konkreta förslag som finns med är obligatoriska mobbningsplaner på skolorna, ”som ska vila på vetenskap som redan finns, inga hemsnickrade varianter”, obligatoriska kurser om mobbning på lärarutbildningen, och mer resurser och kunskaper till skolhälsovården.

Moderatkvinnorna vill också göra det olagligt för personal i skolorna att inte ingripa när de ser att barn far illa, liknande den lag som gör att vårdpersonal måste anmäla när patienter far illa inom vården.

– Sen måste psykvården fungera bättre. Idag kan kan det ta upp till ett år att få hjälp – vi vill att det ska ta max en månad att få en bedömning och en diagnos, säger Magdalena Andersson.

Anna Andersson