Äldre med bröstcancer får sämre vård

Dör oftare på grund av sen upptäckt och mindre omsorgsfull behandling

RELATIONER

När kvinnor över 70 år får bröstcancer löper de avsevärt större risk att dö än yngre kvinnor.

Främsta anledningen är att de får sämre vård än andra kvinnor.

De blir inte erbjudna mammografi, de diagnosticeras senare, de får sämre tillgång till behandling som strålning, cytostatika och operation.

Överlevnaden efter fem är 13 procent lägre för dem som är över 70.

Den högre dödligheten beror inte i huvudsak på att kvinnornas ålder påverkat kroppen så att den fått sämre förmåga att försvara sig mot tumören. Det beror på att de får sämre vård.

Det visar en stor svensk undersökning, rapporterar Svenska Dagbladet.

Får inte mammografi

Sonja Eaker, epidemiolog vid Regionalt Onkonolgiskt Center i Uppsala, leder arbetet som omfattar 9 059 kvinnor med bröstcancer.

Hon säger till SvD att den främsta anledningen till skillnaden i dödlighet beror på att de äldre kvinnorna inte erbjuds mammografi.

Tumörerna hinner växa till sig och kräver en mer aggressiv behandling.

Men äldre kvinnorna får sällan sina tumörer bedömda utifrån farlighetsgrad. Man undersöker inte deras lymfkörtlar lika ofta, den vanliga vägen för tumören att ta sig ut i kroppen och bilda dottersvulster.

Får hormoner

Kvinnorna över 70 får enligt undersökningens resultat sämre tillgång till strålning och cytostatika än sina medelålders medsystrar. De äldre kvinnorna erbjuds inte heller bröstkonserverande kirurgi lika ofta som andra.

Däremot fick de oftare tillgång till hormonbaserade läkemedel, oavsett om deras tumörer var hormonkänsliga eller inte.

Forskargruppen följde kvinnorna i tio år, från 1992 till 2002. De var patienter i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala län, Värmland, Västmanland och Örebro.

Uteslutna i forskningen

Sonja Eaker säger att det saknas vårdprogram för kvinnor över 70. De utesluts ofta när man forskar och därför vet man inte säkert hur de ska behandlas.

Professor Jonas Berg på Radiumhemmet i Stockholm och Gunilla Enblad, chef för onkologin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, förnekar båda att det finns någon åldersgräns för hur man behandlar cancersjuka kvinnor.

Men de säger också att kvinnor över 70 borde bli erbjudna mammografi. Idag slutar många landsting ta ansvar för undersökningarna när kvinnorna fyllt 69.

Då erbjuds du mammografi i ditt län

Som tidigast erbjuds kvinnor mammografi när de är 40 år (i 14 län), och som längst tills de är 75 år (1 län).

Simone Söderhjelm