”Vad kan jag göra för min dotters bästis?”

Kickis Åhré Älgamo, tidigare nationell expert på ”heders”-våld chattade med läsarna

RELATIONER

kaye säger: Hur utbrett är det här i Sverige när det gäller sådant?

Kickis Åhré Älgamo säger: Det är allt från att personer är kontrollerade i vardagen, från vilka kläder och vänner man har till att inte få vara med på skolfester och simundervisning. Det finns alltifrån utfrysning och social kontroll till fysiskt våld. Den sociala kontrollen är väldigt omfattande.

anonym säger: Kan man inte få ändrat straff satsen till 10 år för dessa brott, som det är nu kan de tro, att det är ganska OK att göra detta i Sverige. Straff = nästan noll. Vad görs?

Kickis Åhré Älgamo säger: Skriv till Bodström! Utnyttja din yttrandefrihet. Problemet är att vi går efter vårt västerländska sätt att se på en problembild. Demokratiska grundläggande värderingar får man inte bara för att man kommer till Sverige utan det är något man måste öva i den praktiska vardagen, se till mänskliga rättigheter och rätten att bestämma över sitt eget liv. Mänskliga rättigheter är en individuell rättigehet inte kollektivets rätt.

Einar säger: Finns det erfarenheter från andra länder om hur man jobbat med de här problemen? Något land som lyckats bra?

Kickis Åhré Älgamo säger: Polisiärt sätt ligger England väldigt långt fram, där han man fyra heltidstjänster som jobbar med tvångsäktenskap. I Norge har man kriminaliserat tvångsäktenskap, vilket är min strävan att man ska göra även i Sverige.

Lisa säger: Vad skulle du säga är det viktigaste samhället kan göra för att hjälpa dessa tjejer?

Kickis Åhré Älgamo säger: Bli kontaktperson, bli stödfamilj, skänka hela leksaker, inget skrot, till kvinnojourer, våga diskutera på arbetsplatser, öppna upp era hem och visa att svenskar också har regler för sina barn.

Kristina säger: Hej, min yngsta dotter har som bästa vän en tjej som är kosovo-alban. Jag vet en hel del om vad som händer i hennes liv och nu undrar jag: finns det något jag kan göra, vem vänder jag mig till som vuxen om jag ser att något är alldeles galet och att flickan inte mår bra?

Kickis Åhré Älgamo säger: Börja först att ha samtal med tjejen i fråga och skapa ett förtroende. Hjälp henne att se olika konkreta alternativ i vardagen, hjälp henne att göra en konsekvensanalys utifrån hennes förutsättningar efter de olika alternativen.

Alissa säger: hej! tror du att kvinnorna blir mer benägna att söka hjälp om man skriver mer om det i media...

Kickis Åhré Älgamo säger: Vilken svår fråga! De som berörs följer kanske inte svensk media, men däremot blir det officiella Sverige mer medvetet om problemet. Vissa gör ett bra jobb och vissa behöver en spark i baken!

Milstolpen säger: Är den svenska definitionen för hedersmord den samma som alla andra ställen? Eller existerar just benämningen hedersmord och dess definition här i Sverige?

Kickis Åhré Älgamo säger: I Mellanöstern ses hedersmord som en förmildrande omständighet och det tilldöms lägre straff, där finns speciella ord för vilken typ av heder det är fråga om.

cinky säger: Hej, har jag förstått det hela rätt då det för mig framstår som detta är ett problem bland muslimer? Eller är det kulturella aspekter vid sidan om Islam som spelar in? Kan man kategoriskt utgå från att Islam är en kvinnoförtryckande företeelse? Jag tänker på dessa hedersmord, flickor som ej får ha gymnastik eller plugga... eller ens gå på fotboll.

Kickis Åhré Älgamo säger: Kultur och religion går hand i hand, men det är inte ett religionsbundet problem.

Andreas säger: Jag är en svensk kille som är ihop med en kurdisk tjej, hennes föräldrar vet inget. Vi vet att dom aldrig kommer acceptera vårt förhållande. Vad kan jag vänta mig när det väl kommer ut? Något vi bör tänka på?

Kickis Åhré Älgamo säger: Den vanligaste strategien är att försöka att splittra er som par och att svartmåla den ena eller andra parten, skicka falska sms eller kärleksbrev eller att använda hot mot tjejen eller killen. Fungerar inte det blir det en förflyttning.

Anna säger: Vilka i Sverige arbetar med att utbilda polisen och åklagare mfl i dessa frågor?

Kickis Åhré Älgamo säger: Ha! Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Åklagarna har två heltidstjänster som sätter ihop utbildning och strategi för att skapa en samsyn inom hela åklagarväsendet. Polisen har just dragit in sin. Min funktion har upphört. Polisen ska lokalt sköta sin egen utbildning. Retorik och praktik går inte ihop!

Linda säger: Hej. Skulle det inte underlätta om föräldrarna blev avvisade från landet?

Kickis Åhré Älgamo säger: Ja, vad hjälper det? Problemet kvarstår.

anna säger: varför gör inte politikerna något åt detta med hedersmord??

Kickis Åhré Älgamo säger: Då kan jag puffa för ett seminarium på fredag i riksdagen då nätverket mot hedersrelaterat våld ska ställa litet frågor till politikerna! Det spelar ingen roll hur mycket man satsar på tjejerna om inte hela samhällskedjan bär.

Bmo säger: Min fråga varför ni så gärna vill stämpla kurder för detta företeelse? Jag ser ingen döma ut svenskar som åker utomlands för sina "sexsemstrar" i Thailand etc, etc... Varför måste jag som kurd få gå runt med denna stämpel trots att jag aktivt motverkar sådant.

Kickis Åhré Älgamo säger: Det går inte att bortse från att detta är problem bland kurder liksom inom andra grupper i Mellanöstern. Det är bra att du tar aktiv del i kampen mot våldet och begränsningen av kvinnor mänskliga rättigheter.

jack säger: Varför talar man om "heders"-relaterat våld när det gäller människor från "andra kulturer" men inte när Svensson spöar skiten ur familjen på fyllan? Det sistnämnda torde väl vara minst lika vanligt förekommande och ha samma bakomliggande orsaker.

Kickis Åhré Älgamo säger: Mycket handlar om makt och kontroll. När Svensson slår fördömer kvarteret Svenssons handlingar. När en bror eller pappa eller farfar slår på grund av valet av pojkvän så ”applåderar” kvarteret. I ena fallet har du ett kollektivt fördömande, i det andra har du ett kollektivt medhåll. Med det vill jag inte dra alla över en kam, men förstå andemeningen i det jag säger. Det är lika illa i båda fallen.

anki säger: vore det inte en bra ide att anställa folk inom socialtjänsten som har kännedom om heder och dess konsekvenser för att komma till botten med problemet?

Kickis Åhré Älgamo säger: Också en svår fråga. Man behöver inte anställa en före detta alkoholist för att förstå alkoholrelaterade problem. Tex inom poliskåren har det i vissa fall varit tufft för dem med invandrarbakgrund, för man förutsätter att polisen ska vara lojal med den egna gruppen och inte med systemet. Det är en svår fråga!

Moderator säger: Nu måste vi tyvärr sluta. Tack Kickis Åhré Älgamo och tack alla ni som ställt frågor.

Kickis Åhré Älgamo säger: Tack för visat intresse och fortsätt att i vardagen diskutera demokratifrågor!

Kickis Åhré Älgamo säger: Använd våra demokratiska rättigheter och gör din röst hörd. Den är värdefull!