”Ändra lagen – för de ungas skull”

RELATIONER

Vilken rätt att göra egna val har man egentligen som tonåring i Sverige?

Inte mycket – om inte föräldrarna går med på det.

–?I dag kan samhället inte agera om det inte handlar om grova övergrepp, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

Enligt föräldrabalken ska vårdnadshavaren ta vardagliga beslut som berör barnet: mat, kläder, sovtider, när barnet ska vara hemma på kvällen. Vårdnaden består tills barnet fyller 18 år.

Både föräldrabalken och FN:s konvention om barnens rättigheter slår dock fast att föräldrar ska beakta barnets vilja och utifrån barnets stigande ålder och mognad i allt större utsträckning ta hänsyn till barnets önskemål.

Men vad händer om de inte gör det?

För det mesta ingenting.

–?Föräldrabalken ger föräldrarna väldigt stark rätt till sina barn. Samhället har ofta ingen möjlighet att agera mot föräldrar som inte sköter sig. Lagen bör ändras så att den istället betonar barnens rätt till sina föräldrar – och deras rätt att ibland slippa dem, säger Lena Nyberg.

Tidigare artiklar:

Anna Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM