P-piller förstör sexlusten

Aftonbladets undersökning: Var tredje kvinna mår dåligt

RELATIONER

Var tredje kvinna mår dåligt av sina p-piller.

De ger oss depressioner, humörsvängningar, övervikt och minskad sexlust.

Aftonbladets Sifo-undersökning visar att p-piller förstör kvinnors sexliv.

”Unga kvinnor förtjänar preventivmedel med minimala biverkningar”, säger överläkaren Inger Sundström Poromaa.

P-piller är ett av de vanligaste kvinnoläkemedlen. Fyra av fem kvinnor har ätit p-piller och var femte tar dem nu.

Aftonbladets Sifo-undersökning visar att var tredje kvinna tappar sexlusten och lika många går upp i vikt av p-piller. Var fjärde kvinna uppger att hon får humörsvängningar och var sjätte har drabbats av depression.

Värst för unga kvinnor

Biverkningarna är värst för de unga, mellan 15 och 29 år. Nära hälften av de unga som äter p-piller just nu tappar sexlusten. Paradoxalt nog gör pillren som vi tar för att ha sex - att vi inte har lust.

En färsk amerikansk studie visar att sexlusten för vissa försvinner för gott.

– Det är synd att vi inte kan forska fram riktigt bra p-piller som både är säkra och inte ger några humörbiverkningar. Våra unga kvinnor tar ett stort ansvar att kontrollera reproduktionen. De förtjänar preventivmedel med minimala biverkningar, säger överläkare Inger Sundström Poromaa, Uppsala universitet.

Säkraste skyddet

Att kombinerade p-piller ger biverkningar är väl känt. Biverkningslistorna som följer med kartorna är så långa att de inte får plats i den här artikeln. Ändå är dessa medel förstahandsalternativ åt unga tonårsflickor för landets barnmorskor.

För att de skyddar mot graviditet till nästan 100 procent.

– Det är en fråga om risk och nytta. Har ett läkemedel effekt så har det också bieffekter. Det är ingen som är tvungen att ta p-piller och alla får inte minskad sexlust. Men har man den biverkan ska man naturligtvis inte fortsätta, säger Viveca Odlind, Läkemedelsverket.

I Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation uppmanas barnmorskor till och med poängtera att biverkningarna är övergående för att inte skrämma tonåringar från användning.

Försäljningen minskar

Studier visar att hälften av användarna slutar ta kombinerade p-piller inom ett år. Humörsvängningar är vanligaste anledning att sluta med p-piller, förutom önskan att få barn. Hela 20 procent anger det som främsta orsak till att kasta kartan.

P-pillerförsäljningen har minskat med 15 procent sedan 2000. Industrin börjar nu se om sitt hus. – Läkemedelsföretagen har fått annat fokus de senaste fem-sex åren. Pillren ska inte bara vara säkra utan också bra för kvinnan, säger Inger Sundström Poromaa.

Hormondoserna har successivt sänkts men börjar nu nå miniminivå om preventivmedlet ska vara fortsatt säkert. I stället letar man nya hormoner.

I höst startar en klinisk studie för att ta fram ett miljövänligt p-piller. Kroppens eget hormon östradiol ska minska risken för hormonutsläpp som orsakar missbildningar hos fisk.

Det "kvinnovänliga" p-pillret ligger betydligt längre bort.

– Jag vet inte ens om det är möjligt att hitta ett piller som är bra för alla kvinnor, säger Richard Lindgren, medicinsk chef, Organon.

Läs också

Jessica Ritzén