Få anmäler sexuella trakasserier

Jämo drar igång projekt om problemet

RELATIONER

Studier visar att 16 procent av kvinnorna och 5 procent av männen har utsatts för sexuella trakasserier på sina jobb. Men mycket få anmäler detta till Jämo.

Bara cirka 20 personer anmäler problem med sexuella trakasserier till jämställdhetsombudsmannen (Jämo) varje år. Ändå visar svenska studier att drygt 16 procent av kvinnorna och drygt fem procent av männen utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön i arbetslivet.

I dagarna har därför Jämo lagt sista handen vid en översikt som lagts ut på Jämos hemsida med aktuell forskning, statistik och lagstiftning i ämnet.

Översikten är en del i Jämos större projekt om sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Senare under våren ska en ny handbok för arbetet mot problemen presenteras.

TT