Anorexi till stor del ärftlig

Tidig psykisk störning ett varningtecken

RELATIONER

Vissa människor löper större risk att få anorexi än andra, och orsaken till det är genetisk.

Det visar en stor amerikansk studie, som har utgått från det svenska tvillingregistret.

Personer som är ängsliga, har ångest och lågt självförtroende löper större risk att drabbas av anorexi. Det slås fast i den hittills största studien som har gjorts, skriver Svenska Dagbladet.

Forskarna konstaterar att tidiga psykiska störningar i livet kan vara ett varningstecken för insjuknande senare, och att denna psykiska sårbarhet till stor del beror på genetik: 56 procent av orsaken är enligt forskarna ärftlig, resten beror på miljö och livsstil.

”Ofta en släkting med ätstörning”

Madeleine Mesterton, gestaltterapeut och specialist på ätstörningar, är inte förvånad över de amerikanska forskningsresultaten.

– De flesta anorektiker har en släkting med en historia av depression, missbruk eller ätstörning, säger hon till SvD.

Det är genom att använda sig att det unika svenska tvillingregistret som forskarna vid University of North Carolina at Chapel Hill har kommit fram till sina slutsatser. 31 406 tvillingpar födda mellan 1935 och 1948 fick på 1970-talet svara om ett stort antal frågor om sin fysiska och psykiska hälsa, och detta följdes sedan upp under 2000-talet, skriver SvD. Totalt hade 1,2 procent av kvinnorna och 0,29 procent av männen drabbats av anorexi.

Läs mer om anorexi

Anna Andersson