Ökad risk för depression i klimakteriet

Hormonsvängningar ligger bakom

RELATIONER

Stockholm (TT)

De hormonsvängningar som karaktäriserar kvinnans övergångsålder kan öka risken för depression kraftigt, visar en ny studie.

En grupp forskare vid University of Pennsylvania har följt 231 kvinnor som vid studiens start var före övergångsåldern (mellan 35 och 47 år) och inte hade varit deprimerade. Vid förutbestämda tillfällen under åtta år tog forskarna blodprov, för att avgöra hormonhalten i blodet, samt intervjuade kvinnorna. Eventuell depression skattades efter erkända vetenskapliga skalor.

2,5 gånger högre risk

Studien, som publiceras i aprilnumret av tidskriften Archives of General Psychiatry, visar att risken att drabbas av depression var två och en halv gång högre i övergångsåldern jämfört med tiden innan. Resultatet har justerats för rökning, eventuell övervikt, premenstruella syndrom, dålig sömn, övrig hälsa samt huruvida kvinnan i fråga hade arbete eller levde i ett äktenskap.

Enligt forskarna beror resultatet på hormonsvängningar. De skriver att övergångsåldern länge har ansetts vara en tid då kvinnor riskerar att bli deppiga, men att få vetenskapliga studier hittills undersökt aspekten hormoner, övergångsålder och mental hälsa.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM