Allt fler unga kvinnor skadar sig själva

Självmordsförsöken ökar

RELATIONER

Stockholm (TT)

Antalet personer som vårdas för självmordsförsök eller andra självdestruktiva handlingar har ökat. Ökningen gäller särskilt flickor och unga kvinnor mellan 15 och 24 år, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Nio av tio som vårdades för självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, framförallt med läkemedel.

Socialstyrelsen presenterade på tisdagen en rapport som behandlar personer som vårdades vid svenska sjukhus under 2003. Över 100000 personer vårdades för skador och förgiftningar.

Fler skadas i bilolyckor

Rapporten visar att antalet personer som vårdas efter transportolyckor har ökat under senare år. Det vanligaste är bilolyckor. Många av de drabbade är yngre pojkar och män mellan 15 och 24 år. Det är också denna åldersgrupp, för båda könen, tillsammans med barn mellan 5 och 14 år som ökat mest i statistiken, enligt Socialstyrelsen.

Läs mer

TT