Allt fler unga kvinnor försöker ta sina liv

”Ökad mobbning och andra typer av kränkningar”

RELATIONER

Stockholm (TT)

Antalet flickor och unga kvinnor som läggs in på sjukhus för att de försökt ta sitt liv eller på annat sätt ha skadat sig själva har ökat kraftigt.

Varje vecka försöker i genomsnitt nästan 40 unga människor ta sitt liv eller skada sig själva.

En rapport från Socialstyrelsen på tisdagen visar att 1440 flickor och unga kvinnor mellan 15 och 24 år lades in på sjukhus efter att de försökt begå självmord eller på annat sätt ha skadat sig själva under 2003.

År 1998 var antalet för samma åldersgrupp 997. Antalet har alltså ökat med 44 procent.

Britta Alin Åkerman är psykolog och professor i pedagogik vid Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Hon har i sitt arbete märkt av ökningen och tror att antalet självmordsförsök är den yttersta konsekvensen av den försämrade ohälsan hos unga.

Kränkningar

Hon ser flera faktorer som bidrar till att ungdomar mår dåligt.

– Det är ökad mobbning och andra former av kränkningar. Man känner sig väldigt stressad i skolan. Det är också stor arbetslöshet bland föräldrar, ungdomar vet att det kanske inte är lättare för dem, säger hon till TT.

Även bland pojkar och unga män i samma ålder syns en nästan lika stor procentuell ökning, men där är antalet färre: från 334 år 1998 till 467 år 2003, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Britta Alin Åkerman förklarar skillnaden med att pojkarna använder mer drastiska metoder för att ta sina liv och därmed också oftare lyckas.

Förgiftning

Nio av tio som vårdades för självdestruktiv handling hade skadat sig själva genom förgiftning, framförallt med läkemedel, enligt Socialstyrelsen. Men de som vårdas är bara en liten del av alla som skadar sig själva. Många som till exempel skär sig syns inte i statistiken eftersom de inte hamnar på sjukhus.

Britta Alin Åkerman efterlyser fler åtgärder i form av bättre samordning mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hon vill också ha handlingsplaner inom såväl skolan som sjukvården och socialtjänsten.

– Vi har hos oss kämpat väldigt mycket för att föra in olika preventiva program i skolorna. Det finns två program som har visat sig vara fruktbara som en del skolor använder sig av, men de flesta gör det inte.

Läs mer

Lisa Abrahamsson/TT