De fick ny lön som är – nästan – rättvis

Poängsystem gör kvinnoyrken bättre betalda

RELATIONER

Lön efter kön?

Inte i Göteborg.

Här är löneskillnaderna mellan män och kvinnor på väg att utrotas.

Elisabet Larsson, 53, och Linda Larsson, 33, har båda fått rejält höjda löner – 600 respektive 500 kronor, redan innan årets löneförhandlingar dragit igång.

Bakom lönelyften ligger det arbetsvärderingssystem, Bas, som Göteborgs stad använder för att jämna ut skillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade yrken i kommunen.

– Vi värderar ett antal faktorer, som hur mycket erfarenhet jobbet kräver eller hur mycket ansvar för andra människor det innebär. Det landar sedan i en viss poäng som bestämmer lönen, säger Björn Seve, förhandlare i Göteborgs stad.

Blir mer värda

Arbetsvärderingen har lett till att många kvinnodominerade yrken, framför allt inom vård och omsorg, värderats upp och getts högre lön.

Resultaten syns i lönestatistiken.

Mellan år 2000 och 2005 hade förskollärarna i Göteborgs stad i genomsnitt en 30-procentig löneökning.

Den mansdominerade yrkesgruppen lagförmän fick nöja sig med 15 procent under samma period.

Jämnar ut skillnader

Det nya systemet har lett till att skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner börjat krympa.

År 2000 tjänade kvinnorna i Göteborgs stad i genomsnitt 85 procent av männens löner. År 2005 var de uppe i 90 procent.

Men det är fortfarande en bit kvar till mål.

– Hundra procent tror jag inte på. Men vi ska gå vidare och minska skillnaderna ännu mer, säger Björn Seve.

Har valt rätt väg

Jämo Claes Borgström tycker att Göteborg valt rätt väg för att utjämna löneskillnaderna.

– Lönevärdering är ett väldigt bra sätt att upptäcka och förstå hur man kan förändra lönebilden på en arbetsplats.

– Förvånansvärt många arbetsgivare har inte klart för sig på vilka kriterier de sätter lön. De har inte tittat på de olika arbetena och vad de faktiskt kräver av arbetstagaren.

”Vi har fått rejäla lönelyft”

Foto: Roger Lundsten

”Det behövs i vårt yrke”

Foto: Roger Lundsten

Irene Beertema