Göteborg visar att det går

Lena Mellin: Kvinnor behöver inte få lön efter kön

RELATIONER

Exemplet Göteborg visar att det går om man bara vill.

Kvinnor behöver inte få lön efter kön.

För tre år sedan publicerade Aftonbladet en uppmärksammad artikelserie: 100 procent. Serien tog ställning för lika lön för likvärdiga jobb.

Den möttes av enormt gensvar – i alla fall verbalt.

Men i praktiken hände absolut ingenting.

Då var en genomsnittlig kvinnolön 92 procent av en manslön. Det är den fortfarande. Även sedan man räknat bort olikheter i ålder, befattning, utbildning och arbetstid.

50 000 om året i löneskillnad

Om man däremot struntar i att män oftare är chefer och oftare jobbar heltid skiljer det 4300 kronor i månaden mellan en man och en kvinna. Det är drygt 50000 kronor om året. Pengar som man definitivt kan ha både nytta och nöje av – oavsett kön.

Göteborgs kommun bestämde sig i mitten av 1990-talet för att göra något åt de osakliga löneskillnaderna. Det var inget lätt jobb de tog på sig.

Först måste man bestämma sig för vilka kriterier som avgör vilken lön man ska ha. I Göteborgs fall blev det tre:

? Jobbets svårighetsgrad

? Hur väl man uppfyller de krav som jobbet ställer

? Hur väl man bidrar till att verksamheten når uppsatta mål.

Svårare jobb – högre lön

När väl det var gjort följde flera års mödosamt jobb med att utveckla mätverktyg så att lönen verkligen speglade det man ville åstadkomma – nämligen att svårare jobb skulle ge högre lön än de som var lite lättare. Och att det skulle vara rättvist.

Första året lönerna sattes med en hjälp av det nya mätverktyget var 2000. Då tjänade kvinnorna i Göteborgs kommun 85 procent av en manslön. Sex år senare var siffran 90 procent. Observera, mätmetoden är inte densamma som Statiska centralbyråns så siffrorna går inte att jämföra.

Göteborg har gjort det alla arbetsgivare kan göra. Att målmedvetet och metodiskt minska – och helst avskaffa – de orättvisa löneskillnaderna.

Tack för det.

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM