– Ge alla kvinnor lika stor tillgång till mammografi

Vårdministern: Det är en rättvisefråga

RELATIONER

Stockholm (TT)

Alla kvinnor mellan 40 och 75 år ska ha tillgång till mammografiundersökningar på lika villkor, anser vårdminister Ylva Johansson.

– Det är en rättvisefråga, säger hon till TT.

Foto: Lars Rosengren
Ylva Johansson, (s).

– Det här är en metod som vi vet fungerar, vi kan hitta bröstcancer tidigare och bota den tidigare, säger Ylva Johansson.

Socialstyrelsen rekommenderar sedan flera år landstingen att erbjuda kvinnor i åldrarna 40–74 år regelbunden mammografiscreening. Kvinnor yngre än 55 år bör undersökas med 18 månaders mellanrum. För äldre kvinnor är rekommendationen intervaller på två år.

Men landstingens tillämpning skiljer sig åt över landet. I exempelvis delar av Skåne går det minst tre år mellan undersökningarna. I andra delar av samma län utförs de med två års mellanrum. I Östergötland är intervallet mellan kontrollerna 26–32 månader. Även åldersgränserna skiljer sig åt i olika delar av Sverige.

På remiss

Ylva Johansson hoppas på ett genombrott för likvärdiga villkor över landet om Socialstyrelsens rådande rekommendationer omvandlas till tyngre vägande så kallade riktlinjer. Ett förslag har gått ut på remiss, skriver hon i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

– Om man fastställer förslaget som nationella riktlinjer så tycker jag att alla landsting måste följa det, säger hon till TT.

Till skillnad från Socialstyrelsens föreskrifter, som innehåller tvingande och bindande regler, är dock riktlinjerna fortfarande bara en slags rekommendation, om än baserad på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

”Starkt tryck”

– Men jag tror att landstingen kommer att följa riktlinjerna. Det är viktigt att vi också har ett folkligt tryck. Bröstcancer är ju en folksjukdom och jag tror att det finns ett starkt tryck på att man ska följa de här riktlinjerna om man bara får veta att det är det som gäller.

– Vi har ju inte heller haft ett sådant tydligt ställningstagande från Socialstyrelsen tidigare som vi får om detta blir nationella riktlinjer, säger Ylva Johansson som på söndagen träffade socialdemokratiska hälsoministrar från sju EU-länder i Lissabon för att bland annat diskutera jämställdhetsfrågor inom vården.

Fakta: Bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden, sjukdomen står för nästan 30 procent av all cancer hos kvinnor.

Läs mer om mammografi

Erik Lindahl/TT

ARTIKELN HANDLAR OM