Östrogen ökar inte risken för bröstcancer

Studie med över 10000 kvinnor ger lugnande besked

RELATIONER

Stockholm (TT)

Kvinnor som får hormonet östrogen mot övergångsbesvär löper inte ökad risk att drabbas av bröstcancer, visar en stor internationell studie.

Tvärtom såg forskarna en tendens till att bröstcancerfallen blev färre bland de kvinnor i studien behandlades med östrogen.

– Positiva resultat, konstaterar professor Viveca Odlind vid Läkemedelsverket.

– Den här studien väger tungt eftersom det är en jämförande studie där kvinnorna lottats till östrogen eller placebo.

Tiotusen kvinnor

Den aktuella rapporten publiceras i veckans nummer av tidskriften Jama. Den omfattar 10739 kvinnor mellan 50 och 79 år som följts av forskare vid Stanforduniversitetet i Kalifornien i USA i mer än sju år. Alla kvinnorna hade av olika skäl fått sin livmoder bortopererad.

Många kvinnor i övergångsåldern behandlas med hormoner mot klimakteriebesvär. Den vanligaste behandlingen är att ge östrogen i kombination med ett gulkroppshormon. Det senare ges för att minska den risk för cancer i livmodern som östrogen ensamt kan ge. Kvinnor som saknar livmoder kan behandlas med enbart östrogen. Det är främst den kombinerade hormonbehandlingen som i olika studier visat på ökad risk för bröstcancer.

– Det förefaller som om gulkroppshormonet står för det negativa, konstaterar Odlind.

Östrogen ensamt ökade alltså inte risken för bröstcancer, enligt den nya studien. Antalet bröstcancerfall i östrogengruppen var 104 och i gruppen som fick sockerpiller 133. Vid studiens början undersöktes kvinnornas bröst, både med mammografi och av läkare. Dessa undersökningar upprepades årligen, skriver forskarna.

Lugnande

Odlind säger att studien kan vara lugnande för de svenskor som enbart tar östrogen.

– Det är lite olyckligt att när det här beskrivs i medierna talas det om östrogenbehandling. Det är egentligen inte sant, eftersom det verkar vara tillägget av gulkroppshormonet som är den negativa faktorn för bröstcancer.

Den aktuella studien avbröts i förtid eftersom forskarna såg en något ökad risk för slaganfall. En förklaring till det kan vara att deltagarna var förhållandevis gamla, en annan att östrogen kan öka risken för blodpropp.

Christina Magnergård Bjers/TT

ARTIKELN HANDLAR OM