Sexistisk reklam kan förbjudas

Hillevi Larsson (s): Det ska bli böter som svider i företagens plånbok

RELATIONER

Könsdiskriminerande reklam kan bli olaglig i Sverige.

En majoritet i riksdagen vill stoppa reklamen, och ett lagförslag kan komma redan nästa år.

– Frågan har hög prioritet för regeringen, säger riksdagsledamoten Hillevi Larsson (s) till aftonbladet.se.

Foto: Dressman
Bilden klarade sig undan fällning - men i Dressmans reklamfilm blev fokuseringen på den nakna kvinnan för stor, och den fälldes av Näringslivets Etiska Råd.

Jämställdhetsminister Jens Orback har tidigare tillsatt en arbetsgrupp som tittar på möjligheten att förbjuda könsdiskriminerande reklam. Gruppen väntas bli klar till sommaren, och därefter ska en utredning arbeta med frågan.

Sedan kristdemokraterna allierat sig med vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet, finns majoritet i riksdagen för ett förbud.

”Svår gränsdragning”

När ett eventuellt lagförslag kommer är oklart - men det kan bli redan nästa år.

– Det här kan ju komma att beröra tryckfriheten och yttrandefriheten, vilket gör det komplicerat, säger socialdemokratiska riksdagsledamoten Hillevi Larsson.

Vad räknas som könsdiskriminerande reklam?

– Ja, det är ju svårt med gränsdragningen. Men redan i dag fälls ju en del reklam av Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam, och deras kriterier kan förmodligen komma att lägga grunden för en eventuell lagtext.

Till könsdiskriminerande reklam räknas i dag inte bilder som är enbart avklädda. Exempelvis blir reklambilder för bad- eller underkläder inte fällda.

En bild där en avklädd kvinna dessutom stämplas som lite dum, kan däremot bli fälld. Men även reklam där en man framställs som oförstående när det gäller köksarbete kan fällas.

Det handlar om reklam som befäster stereotypa könsroller - eller visar en naken kropp utan koppling till det som marknadsförs.

Räcker inte det arbete som Etiska Rådet gör?

–  Rådet har fått kritik för att det är lite uddlöst. Sedan är konsekvenserna inte tillräckliga för de företag som blir fällda.

Vilken kan påföljden bli för de företag som fälls med hjälp en eventuell ny lag?

– Böter ligger nära till hands. Men det ska vara kännbara böter, som ska svida i plånboken på företagen.

Mia Carron