Vill du bajsa på barnen?

Forskare: Mammans avföring ger nyfödda bättre immunförsvar och skydd mot allergi

RELATIONER

Att barn föds intill ändtarmen är ingen slump. Nyfödda behöver tarmbakterier för att inte bli allergiska, hävdar professor Lars-Åke Hanson.

Men åsikterna går isär.

- Tills det är bevisat fortsätter vi att torka bort avföring som kommer under förlossningen, säger barnmorskan Gunnel Peandell.

Nyfödda barn har nästan inget eget immunförsvar utan måste få det från modern, delvis genom att få i sig lite av mammans bajs vid födseln.

- Tarmbakterierna behövs för att immunsystemet hos babyn ska börja utvecklas. Det gör oss resistenta mot andra bakterier och förhindrar att man blir allergisk mot födoämnen, pollen och mögel, säger Lars-Åke Hanson, professor i klinisk immunologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Via bröstmjölken får babyn nödvändiga slemhinneskyddande anti-kroppar som gör att de nyttiga tarmbakterierna från moderns avföring inte är farliga.

- Det finns en farlig bakterie som kan ge infektioner om den går upp i livmodern på mamman men man måste klara att undvika det samtidigt som man låter barnet få i sig mammans tarmbakterier.

Lavemang, sträng renlighet och allt fler kejsarsnitt gör att nyfödda knappast får några tarmbakterier i sig i dag. I stället hämtar babyn stafylokocker från huden på modern, personalen och omgivningen. Men det är fel sorts bakterier. En studie i Göteborg visade att 16 procent av barnen hade stafylokocker i tarmen tre dagar efter födseln. Vid sex månaders ålder hade barnen mellan 60 och 70 procent stafylokocker i tarmen. Den förändrade tarmfloran kan, enligt Lars-Åke Hanson, ha ett samband med att allergier i västvärlden ökar.

- Att inte ha ett bra immunsystem har ett pris. Varje gång kroppens försvar mot smitta sätts igång går det åt mycket energi och har barnet många infektioner kan det hämma tillväxten, säger han.

Gunnel Peandell arbetar som barnmorska vid förlossningsavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm. Där känner de inte till avföringsteorin.

- Det har varken jag eller mina kolleger hört talas om förut.

Före en förlossning frågar barnmorskan alltid om modern vill ta lavemang. Något som är helt frivilligt.

- Även om mamman tar lavemang finns det lite avföring kvar i tarmen som kommer ut vid förlossningen. Men det torkar vi alltid bort. Ingen mamma vill avsiktligt kleta ner sitt barn med bajs.

Fotnot: En grupp forskare i Göteborg har fått 21 miljoner kronor av EU för att utreda det eventuella sambandet mellan tarmbakterier och allergier hos barn.

Katarina Lagerwall