Unga kvinnor i storstad mår sämst

En av tio har självmordstankar

RELATIONER

Var fjärde kvinna i Stockholm lider av stress.

Allra sämst mår de unga kvinnorna.

Nästan en av tio brottas med oro, ångest och självmordstankar.

Foto: IBL
DEPP Många kvinnor mår dåligt och har självmordstankar.

Både män och kvinnor i storstadsområden mår psykiskt sämre än de som bor i övriga landet. Allra sämst mår unga storstadskvinnor, enligt 2006 års stora folkhälsoenkät från Statens folkhälsoinstitut, där 5 995 personer i åldrarna 16?–?84 år har deltagit.

Sämst i Stockholm

Allra sämst mår kvinnorna i Stockholm – trots det är det fler kvinnor i Göteborg och Malmö, sex av hundra, som uppger att de försökt att ta sina liv.

Männen mår bättre. På punkt efter punkt är männens psykiska välbefinnande större än kvinnornas, enligt undersökningen.

Även bland männen är det de i storstäderna som mår sämst. Men skillnaden mot övriga riket är inte lika tydlig som för kvinnorna.

De som bor på landsbygden tycks generellt sett må bättre.

De lider inte i lika stor utsträckning av oro och ångest, svår trötthet, svåra sömnbesvär och stress.

Okända orsaker

Vad de stora skillnaderna – mellan könen och mellan stad och glesbygd – beror på, kan Folkhälsoinstitutet inte säga eftersom enkätsvaren inte analyserats. Men enligt Sven Bremberg, docent och läkare på institutet, vet man från andra studier att skillnaden i psykisk hälsa mellan könen börjar redan i 15-årsåldern.

– Jag tror att det finns både biologiska och sociala skäl bakom, säger Bremberg.

TT-Aftonbladet

ARTIKELN HANDLAR OM