”Korta väntetiderna för abort”

Ny rapport: Så lång är väntetiden i ditt landsting

RELATIONER

Väntetiderna för abort måste bli kortare än i dag. Det skriver Socialstyrelsen i en färsk rapport.

Dessutom menar myndigheten att alla landsting i Sverige bör införa möjligheten för kvinnan att göra en så kallad hemabort.

Väntetiderna för abort är för långa i dag, i synnerhet i vissa delar av landet. Det visar den granskning som Socialstyrelsen överlämnade till regeringen på onsdagen. I både Stockholm, Blekinge, Gävleborg och Jönköping är den maximala väntetiden från tidsbeställning till första läkarbesök hela tre veckor, medan genomsnittet för riket är nästan en vecka, 6,4 dagar. Väntetiden är kortast i Norrbotten.

– Det viktigt att få komma snabbt till läkare. Många kvinnor vet inte i vilken vecka de är, utan får veta det vid första läkarbesöket, säger Katrin Ekström vid Socialstyrelsen till aftonbladet.se.

Medicinsk abort skonsammare

Hur långt gången graviditeten är avgör vilken metod som kan användas. En så kallad medicinsk abort är mer skonsam för kroppen men måste göras före den nionde veckan. Efter det är det kirurgi med skrapning under narkos som gäller.

Men efter det första läkarbesöket kan kvinnorna få vänta i ytterligare maximalt två veckor i ungefär hälften av landstingen för att få göra själva aborten.

Väntan kan bli oerhört plågsam för den kvinna som inte vill föda sitt barn men som ändå känner av alla symtomen på en graviditet samtidigt som hon kanske försöker hålla skenet uppe inför omgivningen.

”Abortverksamhet är akutvård”

I Gotland, Blekinge, Halland, Värmland, Dalarna och Gävleborg används inte metoden med hemabort, vilket är en medicinsk abort som avslutas i hemmet. Dessa innebär en mindre belastning för sjukvården och därmed kortare köer till abortklinikerna.

Det finns både psykiska och medicinska skäl till att en kvinna som har bestämt sig för att genomgå en abort inte ska behöva vänta på ingreppet, säger Inger Erlandsson, enhetschef på Socialstyrelsen, till TT:

– Abortverksamhet är att betrakta som akutvård, inte i den meningen att ingreppet måste utföras akut men kvinnan bör få ett akut omhändertagande.

Längst väntetid i Blekinge – kortast i Norrbotten

Det genomsnittliga antal dagar man får vänta för en medicinsk abort utförd på enhet i ditt landsting:

Kortare väntetiden för ”hemaborter”

Genomsnittlig antal dagar man får vänta för en medicinsk abort med avslutande läkemedelsbehandling i hemmet, sk hemabort. OBS! Denna typ av abort erbjuds inte i alla landsting.

Kirurgiska: längst väntetid i Bleking, kortast i Norrbotten

Genomsnittligt antal dagar man får vänta på en kirurgisk abort.

Läs mer

Anna Andersson, TT