Göteborg

RELATIONER

Valands Festvåning, Kungsports Avenyn/Vasagatan, Göteborg

Moderator: Per Johanson

15.00 Varför kampanjen Women at Heart - Go Red behövs

Per Johanson, docent, Sahlgrenska akademin, SU/Östra

15.15 Symtom och behandling hos kvinnor med hjärtinfarkt och kärlkramp

Per Johanson, docent, chef Hjärtintensivvårdsavdelningen, SU/Östra

15.45 Högt blodtryck - ett kvinnoproblem

Karin Manhem, docent Sahlgrenska Akademin, SU/Mölndal

16.15 Paus, enkel servering

16.45 Nötter. choklad och rödvin - kan man synda med förnuft?

Helena Svensson, forskningssköterska, Klin Exp Forskningslab, SU/Östra

17.15 Frågestund om kvinnor och hjärtsjukdom

Per Johanson, Karin Manhem och Helena Svensson svarar på frågor

17.45 Röd modevisning

18.20 Avslutning

Läs mer:

Artikelserien Rädda kvinnohjärtat: