Linköping

RELATIONER

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Fri entré. Kaffe och smörgås finns att köpa till en summa av 40 kronor.

17.15 - 17.45 Modevisning.

18.00 - 21.00 Föreläsningar.

Introduktion.

Sofia Sederholm Lawesson (Svenska Cardiologföreningen), Christine Sonnhag (Centrumchef Hjärtcentrum) samt Wivi-Ann Krantz (1.6-miljonersklubben)

Kvinnor - satsa på de goda vanorna!

Lena Jonasson (hjärtläkare), Lotta Jansson (hjärtsjukgymnast) och Marianne Björegren (hjärtdietist)

Det akuta insjuknandet.

Sofia Sederholm Lawesson och Joakim Alfredsson (hjärtläkare)

När nöden är som störst.

Tim Tödt (hjärtläkare)

Stöd när hjärtat sviktar.

Anna Strömberg (hjärtsjuksköterska)

Avslutning med frågestund.

Läs mer:

Artikelserien Rädda kvinnohjärtat: