Blir Sverige mer jämställt nu?

Birgitta Ohlsson, fp, om hur alliansen vill göra Sverige mer jämställt

RELATIONER

I sitt gemensamma valmanifest skrev alliansen så här om jämställdhet: ”Målet är att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval [...] Ingen människa ska behandlas sämre än någon annan på grund av sitt kön.”

Foto: Mattias Carlsson
Birgitta Ohlsson, här tillsammans med mopsen Winston.

Vackert men vagt – därför bad vi folkpartiets riksdagsledamot Birgitta Ohlsson, känd feminist, att vara lite mer konkret om alliansens planer inom jämställdhetsområdet.

Birgitta Ohlsson, på vilket sätt kommer svenska kvinnor att märka av regimskiftet?

– Genom att överlag ha en frisk jobbpolitik. Ett eget jobb med egen lön är nyckeln till oberoende både finansiellt och personligt. Fler möjligheter att starta eget i offentlig sektor, där många kvinnor jobbar. Det kommer att bli en revolution av fristående vårdföretag, nya skolor och daghem. Då bryts statens monopol i välfärdssektorn och lönerna kan pressas upp med fler arbetsgivare att välja på.

Mer?

– Billigare hushållsnära tjänster leder till att det blir lättare att kombinera karriär och familj. Tuffare tag mot mäns våld mot kvinnor gör kvinnor tryggare.

Jämställdhetsbonus som får fler pappor att vara hemma med sina barn. Effektivt jämställdhetsarbete redan i förskolan.

När de kvinnliga läsarna på aftonbladet.se tillfrågades om vilka frågor som betydde mest för jämställdheten så tyckte de att ”Lika lön för kvinnor och män” var allra viktigast. Hur kommer alliansen att driva den frågan?

– Flest kvinnor i Sverige jobbar i offentlig sektor med skola, vård och omsorg. Om monopolen där bryts upp blir det fler arbetsgivare att välja mellan och lönerna kan pressas upp. Ju fler pappor som stannar hemma desto större chans för kvinnor att jobba fullt ut och satsa på toppjobb. Med hushållsnära tjänster blir det lättare att kombinera livspusslet.

Vad tror du att vårdnadsbidraget kommer att betyda för kvinnorna?

– Vårdnadsbidrag är osexig och förlegad politik. Sverige behöver inte fler nya bidragsformer och dessutom är det en kvinnofälla. Kvinnor borde jobba mer betalt på marknaden och mindre obetalt i familjen. Hemmafrun är för mig passé.

Läs mer:

Anna Swantesson

ARTIKELN HANDLAR OM