Det lönar sig att vara man

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor består

RELATIONER

Stockholm (TT)

Om Lars får 23700 kronor i månaden och Maria 23000 kronor har Lars efter ett 40-årigt arbetsliv haft 341280 kronor mer att leva av än Maria.

Det har Jämo räknat ut. Slutsatsen: det lönar sig att vara man.

De senaste siffrorna från Statistiska centralbyrån (SCB) och Medlingsinstitutet visar att de könsrelaterade löneskillnaderna består.

En kvinna i jämförbar ålder, med jämförbar utbildning, arbetstid och yrke tjänar i genomsnitt 92 procent av en mans lön.

Satsningar på kvinnolöner och de lägst avlönade har inte satt några spår i statistiken. Den könsrelaterade löneskillnaden har i princip varit densamma sedan 1992, då måttet för första gången publicerades.

Kvinnornas snittlön 2005 låg på 22100 kronor per månad, männens på 26500. Kvinnornas lön ligger, utan justeringar för lönepåverkande faktorer som ålder och utbildning, därmed på 84 procent av männens lön, enligt SCB.

Ökar med åldern

Skillnaden i lön för män och kvinnor ökar dessutom med åldern. När de unga ger sig ut på arbetsmarknaden är skillnaderna betydligt mindre än senare i livet.

Bland 80-talister tjänar kvinnorna 94 procent av vad männen tjänar. Tittar man på 40-talisterna ligger kvoten på 81 procent.

I de 20 yrken som har de högsta genomsnittliga månadslönerna finns nästan inga 80-talister och bara några 70-talister. Andelen kvinnor med något av dessa yrken var lägst bland 40-talisterna. Och som helhet finns bara 25 procent kvinnor i de yrkena.

Kvinnoyrken

I gruppen med de 20 lägst avlönade yrkena är 16 procent 40-talister. Kvinnorna är kraftigt överrepresenterade. Bland 40-talisterna i den här gruppen är 82 procent kvinnor och bland 80-talisterna är andelen kvinnor 69 procent.

I år redovisas lönestatistiken för första gången med en mer detaljerad yrkesindelning än tidigare. I stället för 113 yrkesgrupper särskiljer SCB nu på 350 olika yrken.

Verkställande direktörer, verkschefer, piloter och högre ämbetsmän toppar gruppen med de högsta lönerna.

I botten finns kaféföreståndare, köks- och restaurangbiträden, hotell- och kontorsstädare samt barnskötare.

Fakta/Yrken med högsta respektive lägsta snittlöner

Läs också

Maria Victorin/TT