P-plåstertillverkare stäms i USA

43 kvinnor kräver skadestånd

RELATIONER

43 kvinnor i San Fransisco, USA, stämmer tillverkaren av P-plåstret Evra – som också säljs i Sverige.

Enligt stämningen har Evra orsakat ett dödsfall och flera allvarliga biverkningar som blodproppar i ben och lungor, skriver USA Today.

Evra lanserades i USA 2002 och började säljas i Sverige ett år senare. Förra året använde minst 3 000 svenska kvinnor plåstret, som utsöndrar hormonerna gestagen och östrogen.

Sedan det började säljas har 22 fall av biverkningar rapporterats till Läkemedelsverket, där ett samband mellan Evra och biverkningen har kunnat fastställas. De flesta gäller hudproblem, men i två fall har kvinnor drabbats av blodproppar.

Kända biverkningar

– De här biverkningarna är ju kända, om än sällsynta, och de finns klart och tydligt redovisade i Fass och på bipacksedlarna som följer med plåstren. Men man ska alltid vara försiktig och vaksam, och det är väldigt viktigt att man diskuterar med sin läkare vilket preventivmedel man ska ha, säger Mikael Sjölin, medicinsk chef på Janssen-Cilag som säljer Evra i Sverige.

Av 100 000 kvinnor som använder hormonella preventivmedel drabbas mellan 20 och 40 av blodproppar. Det är ungefär fyra gånger fler jämfört med dem som inte använder hormonpreparat. Kvinnor med blodproppsdrabbade i släkten löper en ökad risk, liksom de kvinnor som röker.

Olika studier – olika resultat

Enligt en studie i USA är blodproppsrisken dubbelt så stor med Evra som med andra hormonella preventivmedel, som p-piller. En annan studie, också gjord i USA, visar ingen förhöjd risk alls.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten valde dock att ta det säkra före det osäkra och har nu sett till att plåstrets varningstexter skärpts. Något sådant beslut har ännu inte fattats i Europa.

– Evra är inte en farlig produkt, men man måste följa de råd som finns och vara medveten om riskerna. Vi vill alltid vara på säkra sidan och offentliggör allt vi vet, säger Mikael Sjölin.

Väga fördelar mot nackdelar

Björn Beermann, professor vid Läkemedelsverket, manar också till försiktighet. Evra är ett förhållandevis nytt preventivmedel, menar han, och därmed vet man relativt lite om eventuella risker.

– Vi har som policy för alla läkemedel att man alltid ska välja ett gammalt och väl beprövat preparat om det inte finns särskilda skäl, säger han.

– Det gäller att väga fördelar mot nackdelar. Om det inte finns någon absolut fördel, varför ta det?

Annica Lundbäck