”Det känns hemskt att släppa ut en del män”

Anita Åhnberg Strömberg är chef på avdelningen där Sveriges farligaste sexualbrottslingar sitter

RELATIONER

De flesta får hjälp. Men en del sexförbrytare släpps ut från fängelset och begår nya brott.

– Psykiatrin måste ta ett större ansvar, kriminalvården kan inte bota alla, säger kriminalvårdsinspektör Anita Åhnberg Strömberg. 

Foto: Stefan Mattsson
Anita Åhnberg Strömberg.

Några har våldtagit och mördat, en del har förgripit sig på barn. På Norrtäljeanstalten sitter Sveriges farligaste sex­brottslingar. Anita Åhnberg Strömberg är kriminalvårdsinspektör och chef för avdelningen.

Varför begår män sexbrott?

– Vanliga anledningar är kvinnoförakt, sexuell frustration och maktkänslor. Men jag har hört många förklaringar till varför ”det hände”. Våldtäkterna är väldigt sällan fullbordade samlag.

Går det att bota den här typen av brottslingar?

– Vi kan hjälpa många, men inte alla. De som är allvarligt psykiskt störda och de som inte kan svenska kan vi tyvärr inte hjälpa i den utsträckning vi skulle önska. Det känns hemskt när grova brottslingar som avtjänat sitt straff släpps ut i samhället igen och man instinktivt känner att de eventuellt kommer att begå nya brott.

Vad kan du säga om männen som hamnar på Norrtäljeanstaltens avdelning för sexbrottslingar?

– I stort sett är alla här dömda till minst fyra års fängelse. En del erkänner sina brott medan andra aldrig gör det. Det som ofta är gemensamt är att de intagna är enstöringar på ett eller annat sätt. Ofta har de också ett extremt kontrollbehov och känslomässiga störningar.

Vilken behandling får männen under fängelsetiden?

– Först gör vi upp en handlingsplan där vi utreder vilken typ av problem den intagne har. Vi arbetar dels med individuell terapi, men har även med ett nationellt specialprogram ROS (relation och samlevnad) som är direkt riktat mot sexualbrottsutövare. 

Hur går behandlingarna till?

– Vi arbetar i små grupper, om fyra till sex personer. Männen får bland annat träna sig att känna empati med sina offer och ta ansvar för sina handlingar. Vi har också en två terminer lång kurs i sex och samlevnad och ett program, Cognitiv skills, som är inriktat på att arbeta med den intagnes kriminella beteende och utåtagerande.

Får alla män samma hjälp?

–?En förutsättning är att de kan svenska. En del avtjänar sitt straff utan att få tillräckligt med hjälp, tyvärr.

Går det att förhindra att brotten sker?

– Nej, det kommer alltid att finnas våldtäktsmän och pedofiler. Men jag skulle önska att psykiatrin satsade mer på att hjälpa människor med annorlunda sexuell läggning i förebyggande syfte. Många som hamnar i fängelset har sökt men inte fått hjälp.

Vad säger du om den senaste tidens våg av överfallsvåldtäkter?

– Varför det begås så många våldtäkter just nu vet jag inte, tyvärr tror jag att de kommer att öka ännu mer. Samtidigt får vi se fler fällande domar. Dels tack vare den nya dna-tekniken men också genom att särskilda utbildningsinsatser gjort poliser, åklagare och domare skickligare på här typen av ärenden.

Läs också

Åsa Passanisi