”Reservera särskilda p-platser för kvinnor”

Riksdagsledamot vill öka kvinnors trygghet

RELATIONER

Göteborg (TT)

Reservera kvinnoplatser i Göteborgs p-hus så att kvinnor slipper parkera längst in och längst bort.

Det säger Cecilia Wigström (fp), riksdagsledamot från Göteborg och ledamot i justitieutskottet. Hon har hämtat idén från Schweiz.

Reserviert-für-frauen-konceptet kan förbättra både den upplevda och den faktiska tryggheten för kvinnor. Även om vi vet att de flesta överfall sker inom hemmets väggar vill vi inte ta den minsta risk, skriver hon i ett pressmeddelande.

– Jag och många kvinnor med mig känner oss otrygga när det är mörkt och vi är ensamma utomhus. Nu när det blir mörkt redan vid fyra-tiden på eftermiddagen, är det en stor del av dygnet. Det är oacceptabelt att en stor del av befolkningen ska behöva vara rädd, säger hon.

Hon uppmanar nu Göteborgs kommun att följa det schweiziska exemplet.

TT