Vi är världsbäst i jämställdhet

Men även Sverige har en bit kvar

RELATIONER

London (TT-Reuters)

Sverige toppar – ungefär som vanligt – jämställdhetsligan i världen. Men ända fram når inte ens svenskarna.

Det är Världsekonomiskt forum (WEF) som i en studie toppar med Sverige, Norge, Finland och Island när det gäller jämlikheten mellan könen. Danmark kommer först på åttonde plats, efter bland andra Tyskland och Filippinerna. Inte oväntat ligger Saudiarabien och Jemen sist bland de undersökta 115 länderna.

Gapen minskar

Det är andra året som WEF gör en jämställdhetsstudie och liksom i fjol har forskarna undersökt det så kallade ”könsgapet” på fyra olika områden: ekonomiskt inflytande, däribland löneläge, inflytande inom och tillgång till högre utbildning, politiskt inflytande samt könets inverkan på förväntad livslängd.

Sverige, som toppade listan även i fjol, tycks vara det enda landet i världen som minskat gapet med över 80 procent i alla kategorier och är därmed bäst också i kategorin politiskt inflytande – här hänvisas bland annat till det lika antalet män och kvinnor i regeringen.

En bit kvar

Sverige tycks ändå ha en bit kvar när det gäller ekonomiskt inflytande och levnadslängd.

EU-länderna klarar sig överlag ganska bra men Medelhavsländerna inom EU, däribland även Frankrike, är med Spanien som positivt undantag genomsnittligt sämre på jämlikhet än övriga medlemmar. Tio av de nya EU-medlemmarna finns på topp-20-listan medan Frankrike ligger på 70:e plats. EU-aspiranten Turkiet finns med bland de elva länderna med störst ojämlikhet mellan könen.

Fakta: Ojämlikt i världen

World Economic Forum (WEF) har undersökt hur det står till med jämställdheten mellan kvinnor och män i 115 länder.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM