Abortpiller skyddar mot bröstcancer

Kan hjälpa kvinnor med ”ärftlig” bröstcancer

RELATIONER

Stockholm (TT)

Det mest använda abortpillret i världen kan skydda mot ärftlig bröstcancer, enligt en ny studie av forskare i USA.

Det skyddande ämnet, mifepriston, förhindrar uppkomsten av tumörer genom att blockera könshormonet progesteron.

Det är känt sedan tidigare att både progesteron och östrogen, bland annat vid hormonbehandling mot klimakteriebesvär, kan öka riskerna för bröstcancer.

Abortpillret, som säljs under varunamnet Mifegyne, har funnits receptbelagt på marknaden under lång tid. Det används allt oftare för så kallade medicinska aborter. I Sverige är medicinsk abort numera vanligare än den traditionella, kirurgiska metoden.

Den verksamma substansen, mifepriston, avbryter graviditeten genom att förhindra tillförseln av progesteron.

Mutation

Men det är inte bara graviditet som kan avbrytas. Av den nya studien, som utförts på möss, framgår att mifepriston även kan stoppa cancer.

Forskarna bakom studien slår fast att progesteron medför stora faror för individer som bär på typiska anlag för bröstcancer, det vill säga har en viss typ av mutation på genen BRCA1. Kvinnor med mutationen tvingas mycket ofta operera bort det ena eller båda brösten.

Progesteron mångdubblar risken på grund av att det ökar celldelningen, vilket i sin tur ökar risken för att den cancerframkallande genen ska sprida sig.

Mifepriston kan dock sätta stopp för hela processen. Under studien upptäckte forskarna att ämnet effektivt blockerar progesteronets receptor. De kemiska signalerna från hormonet avbryts. På så vis förhindras celldelningen.

Nya metoder

Forskarna, som publicerar sin resultat i den vetenskapliga tidskriften Science, har letts av cellbiologen Eva Lee vid University of California. Hon tror att upptäckten kan leda till nya metoder för att hjälpa kvinnor som ligger i riskzonen för bröstcancer – även om det ännu är oklart om möss och människor reagerar exakt likadant på mifepriston.

Det är också tveksamt om mifepriston är det bästa ämnet vid eventuell behandling, på grund av risken för viss biverkningar. Men ett liknande ämne, utan biverkningar, som blockerar progesteronet kan eventuellt bilda grund för effektiva förebyggande behandlingsmetoder.

Roland Johansson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM