Stadgar från 1880 tillåter bara män – kvinnorna förbannade

Foto: Krister Hansson
Upprörd Rolf Andersson tycker att det är bra att inga kvinnor är tillåtna i byalaget. Om de fick vara med skulle männen inte få en syl i vädret, hävdar han. Jutta Cronberg är tvärförbannad att hon inte får vara med.
RELATIONER

NYHAMNSLÄGE

I idyllen Nyhamnsläge gäller 1800-talets regler.

– Byalaget är männens värld – och så ska det vara, säger Rolf Andersson, 87.

– Annars skulle vi ju inte få en syl i vädret

Inger Brantmark.

Fiskebyn ligger norr om Höganäs. Här känner alla varandra och många är släkt. Här finns vägförening, byförening och byalag.

– Här är en god stämning och grannsämja, berättar Inger Brantmark, 66, som vuxit upp i Nyhamnsläge.

Men nu har hon, tillsammans med Jutta Cronberg, 57, fått problem. Båda vill vara med i byalaget. Och det har inte gått så bra.

För gubbarna vill inte ha med några kvinnor. På årsstämman förra veckan beslutades att de inte får vara med. Och man hänvisar till stadgar från 1880 där det står att föreningen ska bestå av män.

130 år gamla stadgar

I en sluten omröstning ansåg 20 av 48 gubbar att de båda kvinnorna inte skulle släppas in i föreningen.

– Man blir förbannad, säger Jutta Cronberg. Vi lever på 2000-talet och styrs av 130 år gamla stadgar.

– Men baka bullar till hamnfesterna och sälja lotter duger vi till.

– Det är pinsamt å byalagets vägnar, anser Inger Brantmark. Och sluten omröstning – de vågar inte ens stå för vad de tycker.

En som absolut inte vågar är bylagets ordförande Mats-Ola Wessman.

– Jag ger inga kommentarer, säger han.

Så ringer han runt till de andra gubbarna och säger att de inte heller ska uttala sig.

Men Rolf Andersson, tidigare ordförande och medlem, pratar:

– Jag har inget emot kvinnor men här bevarar vi traditionerna. Byalaget är till för oss män.

Han röstade mot att Inger och Jutta skulle få bli medlemmar.

Båtplats sen 1966

Båda kvinnorna har jobbat på sjön och Inger har haft båtplats i hamnen sedan 1966.

– Det är väl bäst vi sätter den på din man, fick hon veta då.

Jutta har fiskebåt och har hyrt egen båtplats sedan 1970. Men att få vara med att bestämma över hamnen får ingen av dem.

Byalaget sköter hamnen – och ordnar fester.

Får inte vara med

– Då är det självklart att vi ska delta, säger Inger.

– Men när det gäller beslut om pålning eller muddring får jag inte vara med.

–Jag tror att det pratas livligt i köken här i Nyhamnsläge nu, när gubbarna ska förklara sin inställning för fruarna.

Pelle Tagesson