”Gentester för cancer snart verklighet”

Två nya bröstcancergener hittade i unikt forskningsprojekt

RELATIONER

Stockholm (TT)

Två hittills okända gener påverkar risken att drabbas av bröstcancer. Och det finns fler att upptäcka.

– Våra barn kommer att kunna göra rutinmässiga gentester för att se om de löper risk att drabbas av cancer, säger Per Hall, som är professor vid Karolinska institutets institution för medicinsk epidemiologi och biostatistik och en av forskarna bakom de nya rönen. Han fortsätter:

– Och de testerna kommer också att kunna ge svar på vilka medicinska behandlingar som i så fall kommer att fungera och vilka som inte kommer att göra det.

Över nationsgränserna

Vägen hit är ännu lång, Per Hall spår att den tar tio till femton år att vandra, men ett första viktigt steg är taget och resultaten publiceras i kommande nummer av tidskriften Nature Genetics.

Ett unikt samarbete mellan 20 forskargrupper över hela världen gjorde upptäckten möjlig. Det krävs nämligen prover från tiotusentals personer, cancerpatienter och friska personer, för att kunna se ett tydligt mönster i alla genetiska pusselbitar, och enskilda forskare har sällan tillgång till så mycket data.

För ett och ett halvt år sedan beslöt därför forskare från länder som Sverige, Storbritannien, Singapore och Thailand att räcka varandra handen och utbyta uppgifter med varandra. Nästan 40000 kvinnor ingår i den samlade analysen.

Forskarna undersökte nio vanliga genvarianter och fann att små avvikelser i två av dessa faktiskt påverkar cancerrisken. Generna ligger bakom tillverkningen av proteiner som har med celldöd och celltillväxt att göra, och fel i den processen kan få ödesdigra konsekvenser.

Vanliga varianter

Visserligen är riskerna som förknippas med de genetiska varianterna i generna små, men till skillnad från fel i de tidigare kända bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2 är de nyfunna riskfyllda genvarianterna mycket vanliga i befolkningen – de finns hos nästan var fjärde europé.

Forskarna kommer nu fortsätta att gå igenom arvsmassan med lupp och söka efter fler gener som kan förklara bröstcancerns gåta. Målet är att sedan kunna sätta fingret på hur dessa gener påverkas av miljöfaktorer för att så småningom utlösa en tumörtillväxt.

Fakta: Arv och miljö

Sara Rosén/TT