– Mer silikon än stilikon

RELATIONER
Foto: Gunnar seijbold