Stora skillnader inom bröstcancervården

Stockholm och Norrbotten bäst enligt undersökning – hela listan

RELATIONER

Den som blir sjuk i bröstcancer gör bäst i att bo i Norrbotten eller Stockholm.

Det avslöjas i 2006 års bröstcancerindex där landstingens bröstcancervård jämförs.

– Vårdens kvalitet är ganska likartad över landet men vi ser till helheten och där varierar intrycket, säger Oscar Hjertqvist som är projektledare.

Det är första gången som bröstcancervården jämförs landsting för landsting. Variationerna visade sig vara stora.

– Sjukvård är mer än vad läkaren gör och om du överlever behandlingen. Den medicinska kvaliteten är utmärkt, men tillgänglighet och kundfokus lämnar tyvärr mycket att önska, säger Oscar Hjertqvist, projektledare på Health Consumer Powehouse (HCP), som har skapat indexet.

På delad förstaplats kommer Norrbotten och Stockholm. Lägst poäng har Västmanland och Värmland med fyra poäng vardera, av 16 möjliga.

Beskeden dröjer

Bara hälften av landstingen lämnar mammografibesked inom två veckor och användningen av cancermedicinen herceptin skiljer sig dramatiskt.

– Ibland måste man vänta fyra veckor eller längre. Vi tycker att alla landsting borde klara att lämna mammografibesked inom två veckor.

– Konsumentvänligheten varierar mycket mellan landstingen, säger Oscar Hjertqvist.

Max 16 poäng

I undersökningens index mäts ambitionsnivån, tillgängligheten och kvaliteten inom bröstcancervården, uppdelat på tio indikatorer.

– Maximalt kan ett landsting i indexet få 16 poäng, men snittet ligger endast på 8,6. Nio poäng skiljer de två främsta landstingen som båda fick 13 poäng från de två som ligger sist. De fick fyra poäng.

Oscar Hjertqvist hoppas att undersökningens index ska kunna fungera som ett verktyg för sjukvården.

– Vården kommer bli bättre om man engagerar patienterna så de kan ställa krav. Sjukvården är inte bra på att fråga patienterna om vilken de vill ha. Vår förhoppning är att landstingen ska kunna förtkorta vårdtiden genom att få tips från de landsting som fått ett gott betyg i vår undersökning.

Bröstcancerindex 2006

Så ser poängfördelningen ut mellan landstingen enligt undersökningen om bröstcancervård. Maxpoäng: 16.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM