Test skulle minska risken för cancer

Docent: Chanserna att hitta livmoderhalscancer skulle öka till 99 procent

RELATIONER

En kvinna som byter partner löper tio procents risk att drabbas av det virus som orsakar livmoderhalscancer.

Trots att ett enkelt test avslöjar viruset erbjuds det inte till svenska kvinnor.

- Det krävs vetenskapliga bevis för att testen verkligen gör nytta och skyddar mot cancer, säger Joakim Dillner, docent i molekylär epidemiologi.

Foto: Kristina nylinDet måste vägas mot kostnaderna
Livmoderhalscancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor efter bröstcancer. Cancern orsakas av ett virus som kan upptäckas med ett enkelt test. Just nu pågår en kampanj för att detta test ska göras som komplement till de cellprovstagningar som görs vid vanliga hälsokontroller i dag.

Just nu pågår kampanjen "European women for HPV testing" som vill att kvinnor ska kunna testa sig mot Human Papilloma viruset, HPV, som orsakar livmoderhalscancer.

En rad kända kvinnor som skådespelerskorna Minne Driver och Elizabeth Hurley har slutit upp bakom arbetet med att öka chanserna att upptäcka infektionen medan den går att bota. En infektion som många kvinnor drabbas av.

- För de flesta kvinnorna läker infektionen ut av sig själv inom fem år. Men en del bär ständigt på infektionen - utan att veta om det. Och några av dessa kvinnor drabbas av cancer i livmoderhalsen, säger Joakom Dillner som är docent i molekylär epidemiologi vid Allmänna sjukhuset i Malmö.

Han är ansvarig för en svensk studie om nyttan av HPV-test. En rad studier kring testet pågår också runt om i Europa. Om studierna visar ett positivt resultat kan HPV-testet börja användas inom ungefär tre år i Sverige.

Den europeiska kampanjen vill att HPV-testet ska vara ett komplement till dagens cellprovstagningar som sker vid gynekologiska hälsokontroller. Enligt Joakim Dillner skulle chanserna att hitta livmoderhalscancer öka från nuvarande 70-80 procent till 98-99 procent om cellprov och HPV-test kombinerades.

Varför används inte HPV-testet i dag när man vet att träffsäkerheten är så hög?

- Det måste vägas mot kostnaderna och risken för överdiagnostisering. Säkerheten blir bättre men HPV-testet ger samtidigt fler "onödiga" positiva svar än vad cellproverna gör. Alla kvinnor som bär på HPV-viruset utvecklar ju inte cancer vilket gör att många skulle få gå och oroa sig i onödan, säger Joakim Dillner.

- Kostnaden för ett cellprov är ungefär 250 kronor medan det ligger på omkring 500 kronor för ett HPV-test. Om det skulle göras tester i stor skala skulle visserligen kostnaden gå ner. Hur mycket vet jag inte.

Är inte varje liv värt att rädda?

- Tyvärr är svaret nej - inte till vilket pris som helst. Man måste sätta en gräns för hur mycket kostnader och överdiagnostisering som accepteras för varje räddat liv. Jag tycker att den ska vara hög men inte oändligt hög.

FAKTA/livmoderhalscancer

Pernilla Nordström