Miljöboven är en man

Flyger mer och åker mer bil

RELATIONER

Jo, det är skillnad på kvinnor och män – när det gäller att slita på miljön.

Största bovarna?

Rätt gissat: männen.

Foto: COLOURBOX
Miljöbov? Män kör både mer bil och åker oftare flygplan än kvinnor, visar en ny rapport.

I en ny rapport kartläggs för första gången skillnaden mellan mäns och kvinnors ”ekologiska fotavtryck”. Bland annat framgår det att kvinnor har mindre negativ påverkan på miljön än män.

Exempelvis är 75 procent av alla svenska personbilar registrerade på män och det är männen som oftast sitter vid ratten.

Fler män i luften

Likaså är luften mannens, kvinnor flyger inte alls lika mycket.

Reaktionerna kom snabbt. Kd:s kvinnoförbund har gjort en egen analys och vill se flera åtgärder.

Bland annat finns förslag om att kvinnor i mycket högre utsträckning bör delta i stadsplaneringen och vid utveckling av nya trafiksystem.