Ät p-piller – slipp cancer

Har skyddat 100 000 kvinnor från att dö av äggstockscancer

RELATIONER

P-piller ger ett långsiktigt skydd mot cancer i äggstockarna.

Risken att bli sjuk minskar ju längre tid p-pillren används.

Men som enskild kvinna ska man inte ta tabletterna bara för att förebygga tumörer.

Mot cancer.

– Egentligen ska p-piller enbart användas för det de är avsedda för, nämligen att förhindra oönskade graviditeter. Det är inte motiverat att äta p-piller för att skydda sig mot cancer, säger professor Viveca Odlind vid Läkemedelsverket till Svenska Dagbladet.

Det har länge varit känt att p-piller skyddar mot äggstockscancer på kort sikt. Det gör för övrigt också många graviditeter, medan många ägglossningar under en kvinnas liv ökar risken.

Långvarig effekt

Nu visar för första gången en stor vetenskaplig genomgång, redovisad i medicintidskriften Lancet, att p-pillrens skyddseffekt håller i sig också på lång sikt. Oxfordprofessorn Valerie Beral och hennes forskarkollegor har granskat 45 studier med sammanlagt nästan 23 300 kvinnor med äggstockscancer (varav nästan var tredje aldrig hade tagit p-piller) som har jämförts med cirka 87 300 friska kvinnor (varav drygt var tredje aldrig hade tagit p-piller). De som hade använt p-piller hade gjort så i cirka fem års tid.

Ju mer p-piller desto lägre cancerrisk, är forskarnas slutsats. Bland kvinnor som hade ätit pillren i minst tio år var cancerförekomsten före 75 års ålder sänkt från 12 per 1000 kvinnor till 8 per 1000 kvinnor.

P-piller har förhindrat omkring 200 000 fall av äggstockscancer och 100 000 dödsfall i sjukdomen. Antalet cancerfall som förhindras under de kommande decennierna kan uppgå till minst 30 000 per år, enligt forskarna.

Allt färre äter p-piller

Exakt hur p-piller skyddar mot äggstockscancer är inte klart. En teori är att hormonerna hjälper cellerna i äggstockarna att mogna ut vilket hindrar tumörbildning, skriver Upsala Nya Tidning.

P-pilleranvändningen i Sverige har sjunkit stadigt. Under 2006 var antalet dygnsdoser 17 procent lägre än under 2000, vilket förklaras dels med larmrapporter om ökad risk för blodpropp, och dels med att unga kvinnor blir allt mindre benägna att riskera de vanliga biverkningarna med humörsvängningar och minskad sexlust.

Dessutom har tidigare studier visat att långvarig p-pilleranvändning ökar risken för bröstcancer i vissa fall, samt för livmoderhalscancer och cancer i det centrala nervsystemet.

Sara Rörbecker/TT