Kommission ska utreda kvinnomord

Nära 300 kvinnor har dödats av sina män sedan 1990

RELATIONER

Minst 286 dödade kvinnor på 17 år.

Nu vill regeringen att en specialkommission tillsätts varje gång en kvinna dödas av våld i nära relationer – alltså nästan uteslutande när män står för dödandet.

Folkhälsoministern Maria Larsson (kd) vill ha obligatoriska utredningar när kvinnor dödas i nära relationer. Dessa sociala haverikommissioner ska granska om ”samhällets skyddsnät brustit”. Därigenom ska också slutsatser dras om möjliga åtgärder som kan hjälpa andra våldsutsatta kvinnor och förhindra att fler dödas.

Det tycker Mikael Rying – kriminolog vid Brottsförebyggande rådet (Brå) – är bra. Ryings forskning visar att minst 286 kvinnor dödades 1990–2006 av män de var eller hade varit partner med.

– I 40–50 procent av fallen finns uppgifter om tidigare hot och våld från gärningsmannens sida, säger Rying till TT.

Ofta finns redan polisanmälningar om våld eller hot, och inte sällan vet vänner eller släktingar saker.

Bättre samordning

Maria Larsson vill täppa till luckor i metodiken.

– Det handlar ju väldigt mycket om att ge primärt socialtjänsten metoder och verktyg för att kunna se till att det inte händer igen, säger hon i Svenska Dagbladet.

Socialstyrelsen ska under året analysera möjligheterna för ett system med kommissioner.

Förebilden är lex Bobby. Den nya lagen började gälla vid årsskiftet sedan tioårige Bobby i Småland misshandlats till döds av sin styvpappa och mamma.

Lex Bobby fastslår att en granskning ska visa vad samhället kände till om det dödade barnets situation, vilka åtgärder som satts in och hur barnet kunde ha fått skydd.

Rying understryker bättre myndighetssamordning även för utsatta kvinnor.

Invandrarkvinnor

Han vill se en central instans i varje kommun dit utsatta kvinnor kan vända sig dygnet runt för att få en kontaktperson som samordnar polisiär, ekonomisk, medicinsk, psykologisk och social hjälp.

– I dag är det ett jättejobb för kvinnor att få den hjälp de behöver. De måste springa runt till sju åtta olika ställen.

Han betonar också att särskilt invandrarkvinnorna, som är överrepresenterade bland de dödade, måste få hjälp.

– De har dessutom ofta mindre sociala nätverk och kan inte språket.

FAKTA

Dödligt våld mot kvinnor

1990–2004 dödades 456 vuxna kvinnor i Sverige.

253 dödades av män de hade eller hade haft en nära partnerrelation till – i snitt 17 per år. En kvinna dödades av sin kvinnliga partner.

66 dödades av bekanta de inte var släkt eller varit partner med. Sex av dessa dödades av kvinnor.

53 dödades av en släkting, oftast ett vuxet barn. Även här var sex gärningsmän kvinnor.

30 dödades av för dem okända personer. Alla gärningsmän här var män.

Cirka 30 procent av kvinnorna var invandrare, trots att de bara utgör 10–15 procent av den kvinnliga befolkningen.

53 av fallen 1990–2004 är ouppklarade.

1990–2004 dödades också 69 flickor under 15 år. Här har gärningsmännen inte kategoriserats.

Ytterligare 14 kvinnor dödades 2005 av män de var eller hade varit partner med. Vidare dödades preliminärt 20 kvinnor av samma slags gärningsmän 2006.

Källa: Brå

Tomas Bengtsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM