Hur jämställd är du?

Var med i vår enkät!

RELATIONER

Sverige är världens mest jämställda land.

Eller?

Två tredjedelar av allt hemarbete görs av kvinnan. Och en snopp ger fortfarande bättre lön.

Var med i vår enkät – och hjälp oss ta reda på hur jämställda svenskarna är!

Foto: COLOURBOX

Kvinna – svara här:

Man – svara här: