Så lever kvinnor som våldtar

Forskare: Kvinnorna är mer illa däran än män

RELATIONER

Kvinnor som våldtar – vilka är de?

En ny svensk studie ger en del av svaret.

Var tredje har vårdats på psyket och många är missbrukare.

Foto: SARA RINGSTRÖM
FÖRÖVARE. Karolinska Institutets studie visar att kvinnor som begår sexualbrott ofta lever ett liv med psykisk sjukdom och missbruk. Bilden är arrangerad.

Det är ovanligt att kvinnor döms för sexuella övergrepp.

Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor och 8500 män för sexualbrott i Sverige.

Nu har en forskargrupp vid Karolinska Institutet undersökt de 93 kvinnorna för att se vilka riskfaktorer som utmärker dem.

Forskarna fann att:

* 37 procent vårdats på psykiatrisk klinik.

* 8 procent diagnosticerats med psykos.

* Missbruk var 23 gånger vanligare än i kontrollgruppen, som bestod av 20 000 personer i den allmänna befolkningen.

– Det här visar att kvinnor som döms för sexuellt våld själva har det rätt tufft, säger docent Niklas Långström vid Karolinska Institutets Centrum för våldsprevention och en av författarna.

Forskarna jämförde också de 93 kvinnorna med 13 000 kvinnor som dömts för andra våldsbrott. Utan att hitta någon skillnad - missbruk och psykisk sjukdom var lika vanligt i båda grupperna.

Här skiljer sig kvinnliga brottslingar från manliga.

– Män som begår sexualbrott är oftast mindre psykiatriskt belastade än män som begår andra våldsbrott.

Kvinnliga sexualförbrytare är alltså mer illa däran än män, säger Niklas Långström.

Enligt forskarna talar resultaten för att alla kvinnor som misstänks eller döms för sexualbrott bör genomgå en psykiatrisk bedömning.

Även om brottet inte räknas som grovt.

- Det skulle kunna minska återfallsrisken, påpekar Niklas Långström.

FOTNOT: Som sexualbrott räknas i studien våldtäkt, sexuellt tvång, sexuella övergrepp på barn och sexuellt ofredande.

Aftonbladet