Kolla – har du lika lön?

Kvinnor tjänar fortfarande mindre

1 av 3 | Foto: Jimmy Wixström
VI ÄR 100 % Undersköterskorna på Malmens äldreboende i Fagersta har brutit trenden.Om bara viljan finns går det att höja kvinnolönerna menar de. Från bakre raden: Susanne Berglund, Nina Alakhdar, Laila Westerlund, Marie Nyberg, Susanne Andersson, Yvonne Olofsson, Susanne Minkkinen, Eira Heinonen, Ann-Kristin Nordling och Anna Kristoffersson.
RELATIONER

Tvåhundra kronor om dagen.

Eller 4400 kronor i månaden.

Så mycket kostar det att vara kvinna på Sveriges arbetsmarknad.

I tio år har Statistiska centralbyrån, SCB, jämfört kvinnors och mäns löner och räknat bort faktorer som skillnader i utbildning, ålder, yrke och sektor. Under hela denna långa tid har absolut ingenting hänt.

1996 tjänade en kvinna 93 procent av en manslön. I?dag, tio år senare ser det ungefär likadant ut. En kvinna tjänar 92 procent av en manslön om man tar hänsyn till ålder, utbildning, yrke och så vidare.

I år har SCB och Medlingsinstitutet slagit sina kloka huvuden ihop för att se om det finns något mönster som kan förklara löneskillnaderna.

De har kommit fram till att en man i genomsnitt tjänar 26500 kronor. Medan en kvinna får nöja sig med 22100 kronor. Omräknat per arbetsdag skiljer det 200 kronor mellan Nettan och Pelle.

En tusenlapp i veckan är alltså kostnaden för att vara kvinna i världens mest jämställda land. Det känns uråldrigt.

Inte ens när Medlingsinstitutet djupdykt i statistiken och lagt ut ett mer finmaskigt nät hittar de någon rimlig förklaring. Ibland ökar löneskillnaderna mellan könen när man går ner på yrkesnivå. Ibland ökar de inte.

Den enda någorlunda säkra tendensen är att ju mer mansdominerat ett yrke är desto större är löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Män belönar män.

Inget i valmanifestet

Ett tips för den som inte vill få lön efter kön är alltså att välja ett yrke med jämn fördelning mellan könen. Exempelvis gymnasielärare där 52 procent är kvinnor. De tjänar 99,2 procent av sina manliga kollegers lön när man räknat bort skillnaden i ålder och utbildning med mera. Nästan jämställt alltså.

I det valmanifest som den nya regeringen gick till val på finns inte kvinnorörelsens urgamla krav på lika lön för likvärdigt arbete med.

Däremot ska alla former av diskriminering bekämpas, även de som beror på kön.

I vanliga fall brukar man säga att orättvisor måste bli synliga för att kunna bekämpas. Men lönediskrimineringen av kvinnor har varit synlig hur länge som helst. Utan att något har hänt.

Har alliansregeringen några nya idéer om hur man ska gå till väga?

För tre år sedan publicerade Aftonbladet en uppmärksammad artikelserie. Den hette 100 procent och stora delar av Sverige gick omkring med knappar på ytterkläderna som tog ställning för 100 procents lön – även för kvinnor. Tyvärr är knappen fortfarande lika aktuell.

Läs också

Löneskillnaderna har inte minskat sedan 1992. Kvinnan tjänar fortfarande bara 84 procent jämfört med vad mannen gör. Trots jämlikhetskamp, trots kampanjer som Aftonbladets 100 procent 2003. Men det finns undantag. På äldreboendet Malmen i Fagersta fick undersköterskorna femhundra kronor extra vid senaste löneförhandlingen och tjänar nu 18?860 kronor. Nästa år tänker de kräva 20?500 kronor.

Lena Mellin