Så förhandlar du fram bättre betalt

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor består

RELATIONER

Kvinnor – ni får fortfarande för lite lön. Män tjänar drygt 2 000 kronor mer i månaden, enligt en ny undersökning av fackorganisationen Unionen. Samtidigt visar en avhandling nu att kvinnor kräver mindre betalt. För att det förväntas.

Foto: Ylva Gustafsson
Una Gustafsson har undersökt varför kvinnor kräver lägre lön.

Det är inte lätt att få rätt betalt för sitt arbete som kvinna. Visserligen börjar fler företag nu kartlägga de orättvisa lönerna, enligt den lag om lönekartläggning som har funnits i mer än tio år. Men ökningen går långsamt, visar Unionen i sin nya rapport ”Lönekartläggning lönar sig”, där de undersökt löneläget i hela landet. I 40 procent av fallen där det finns en kartläggning har ett gap upptäckts mellan män och kvinnor. Män får i genomsnitt 1 932 kronor mer i plånboken varje månad, när facket räknat bort skillnader som kan ha att göra med utbildning, ålder och befattning. Och den siffran har stått nästan helt still det senaste året.

Kvinnor anses sämre

Men det finns saker att göra för att skynda på en förändring. Att kvinnor begär lägre lön än män är redan känt. Men nu kommer en ny avhandling som visar varför. Det är de stereotypa föreställningarna om könsskillnader som får kvinnor att sätta sitt ljus under skäppan. Goda förhandlare anses vara bestämda, starka och självhävdande, som den traditionella bilden av män. Dåliga förhandlare, och kvinnor, anses vara eftergivna, emotionella och alltför relationsinriktade

– Det finns alltid negativa stereotyper på grupper och kommer man i en situation där det sätts på prov kan man tillfälligt komma att uppfylla den stereotypen, säger Una Gustafsson, forskare vid Lunds universitet.

I sin avhandling har hon arrangerat verklighetstrogna löneförhandlingar med drygt 100 ekonomistuderande. Hälften av deltagarna fick veta att deras förhandlingsförmåga skulle testas – och då begärde kvinnorna drygt 2 000 kronor mindre i månadslön, samt 6 000 mindre i drömlön än männen. Den andra hälften av deltagarna fick däremot höra att deras förhandlingsförmåga inte kunde bedömas. Och då försvann samtliga skillnader mellan vad män och kvinnor begärde.

– Det är just stereotyperna som skapar skillnaderna. Men det är viktigt att påpeka att det inte är kvinnornas fel att de har lägre lön. Stereotyperna är inget som de kommit på själva, utan de finns i samhället, säger Una Gustafsson.

Höj målsättningen

Framförallt hade kvinnor en lägre målsättning när de trodde att de blev bedömda, märkte Una Gustafsson. Då nämnde de en mindre drömlön, en lägre lägsta lön och såg sig själva som sämre förhandlare. Men allt det förändrades när de inte trodde att de blev bedömda.

– Rent statistiskt kunde man förklara skillnaderna i löner med målsättningen så det är alltså den man ska rikta in sig på. Känner man till problemet kan man som enskild kvinna höja sin målsättning medvetet.

Om kvinnor blir medvetna och får lära sig mer om förhandling och vad man ska göra när chefen inte gillar ens motbud kan hindren försvinna, menar Una Gustafsson.

Kvinnor uppfattas som krävande

Samtidigt är det inte okomplicerat för kvinnor att begära mer i lön.

– Kvinnor som gör det blir också diskriminerade. Det finns studier som visar att de då uppfattas som otrevliga och krävande. Det är alltså lite ”damned if you do, damned if you don’t”, säger Una Gustafsson.

Hon tror att man kan tvingas formulera sina krav på ett lite mer ”kvinnligt” vis för att inte uppfattas som otrevlig.

– Det är otroligt irriterande att man ska behöva kompensera raka krav med att vara lite extra trevlig, för det gör inte männen. Där är det viktigt att samhället jobbar med de negativa attityderna så att kvinnor inte stämplas som besvärliga bara för att de också begär en högre lön.

FAKTA

Una Gustafssons tips inför förhandlingen

Bli medveten om stereotyphoten. Många upplever ett obehag i förhandlingar och vet inte riktigt varför. Förstår man att könsstereotyperna påverkar får man mer kontroll.

Eftersom målsättning är så viktigt är det bra att fokusera på det redan innan. Satsa på något som är lite högre än vad du vågar. Det gör killarna.

Fokusera på det positiva målet. Inte på det du vill undvika, det ger bättre resultat.