Jämställdhet gör tjejer bättre i matte

Men killarna förlorar – missgynnas i språk

RELATIONER

Killar är överlägsna tjejer när det gäller matematik, globalt sett, medan tjejerna slår killarna i läsförståelse.

Men i jämställda länder försvinner skillnaderna i matte, medan de blir ännu större i språkförmåga.

Foto: COLOURBOX
RÄKNAR RÄTT. Flickor i Sverige, Norge och Island presterade lika bra som pojkarna – på Island rentav bättre - i ett stort test med 15-åringar från 40 länder.

En grupp italienska och amerikanska forskare har gått igenom facit av 276165 15-åringars vedermödor, eller resultaten av ett internationellt test, kallat Pisa. Det togs fram 2003 av OECD-länderna för att mäta elevers prestationer i matematik, läsning, vetenskap och allmän problemlösning. Eleverna kom från 40 olika länder.

Lika i Sverige

I genomsnitt skrev flickorna 10,5 poäng sämre resultat än pojkarna på matematikdelen, men resultatet varierade kraftigt världen över. I Sverige, Norge och Island presterade flickorna lika bra som pojkarna – på Island rentav bättre. I andra änden av skalan finns Turkiet, där tjejernas resultat låg i snitt 23 poäng under killarnas.

Forskarna använde sedan olika metoder för att mäta hur jämställda länderna är på samhällsnivå. En hög frekvens förvärvsarbetande kvinnor och en hög andel kvinnliga politiker gav till exempel ett högt jämställdhetsindex. Ju mer jämställt ett land var, desto duktigare var de kvinnliga eleverna på matte, visade det sig.

Självuppfyllande

Jämställdhet gynnar alltså flickor när det gäller matematik, enligt studien som presenteras i vetenskapstidskriften Science, men motsvarande gäller inte för killarnas del när det gäller läsförmåga. I samtliga länder fick flickorna bättre poäng än pojkarna på lästestet. Skillnaden var i genomsnitt 32,7 poäng till tjejernas fördel, och tjejernas överlägsenhet blev rent av större ju mer jämställt landet var. Isländskorna skrev i snitt 61 poäng bättre än sina manliga klasskamrater medan turkiskorna överträffade sina killklasskompisar med 25,1 poäng.

Orsaken till fenomenet går forskarna inte in på, men resultatet kan delvis kopplas till tidigare studier som visar att föreställningar om att kvinnor av naturen skulle vara sämre på matematik än män faktiskt tenderar att bli självuppfyllande.

Frågan är om det inte är dags att dra igång forskning om vad som kan öka killarnas prestationer på språktesten.

Sara Rörbecker/TT