"Könet spelar roll vid stress"

Ny studie visar skillnader i män och kvinnors hjärnor.

RELATIONER

Män och kvinnor reagerar olika på stress. Det visar en ny studie vid Pennsylvanias universitet. I kvinnors hjärnor sade man sig finna mer känslomässiga reaktioner.

Beter män och kvinnor sig olika när de är stressade? Det menar i alla fall läkare vid Pennsylvania universitet, där man mätt sexton kvinnor och sexton mäns reaktioner på stress. Testpersonerna placerades i en maskin som fotar inre organ med hjälp av radiovågor och magnetfält istället för röntgen. Sedan ombads de räkna baklänges med 13, från nummer 1600 samtidigt som deras hjärnor scannades. Främst var det blodflöden och kortisolhalter man höll koll på. Och forskarna kom fram till att män och kvinnor konsekvent reagerade olika, skriver Science Daily.

”Könet spelar roll”

Männen i testet fick ett ökat blodflöde till den vänstra delen av hjärnbarken – där ”flykt eller bråk”-beteenden triggas. Kvinnor fick istället ett större blodflöde till delar som kopplas samman med mer omhändertagande och vänliga reaktioner. Enligt neurokirurger varade också ändringarna i hjärnan längre för kvinnorna.

Resultaten kan framöver leda till att man screenar hjärnan för att hitta humörsvängningar.

– När läkare i framtiden behandlar patienter – särskilt vid depression – måste de ta hänsyn till att kön faktiskt spelar roll, säger doktor Jiongjiong Wang vid Pennsylvania universitet.

Andra experter varnar dock för att hormoner, gener och miljömässiga aspekter kan ha påverkat resultatet.

Aftonbladet